ေန႔စား၊ အေႏွးယာဥ္နဲ႔ ကယ္ရီသမားမ်ားကို အစိုးရမွ က်ပ္ သုံးေသာင္းစီ ေထာက္ပံ့မည္

ေန႔စား၊ အေႏွးယာဥ္နဲ႔ ကယ္ရီသမားမ်ားကို အစိုးရမွ က်ပ္ သုံးေသာင္းစီ ေထာက္ပံ့မည္

လူမႈဖူလုံေရးတြင္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြမွ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ေပးမည့္အစီအစဥ္တြင္ ေန႔စား၊ ယာယီ၊ ပုတ္ျပတ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အေႏွးယာဥ္၊ ကုန္တင္ကုန္က်၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္တကၠစီ အလုပ္သမားမ်ားလည္း ရရွိမည္

ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေခတၱပိတ္ထားရေသာ အလုပ္ဌာနမွ အလုပ္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံေပးရာတြင္ လူမႈဖူလုံေရးထည့္ဝင္ထားေသာ လုပ္သားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအေနျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးအပ္ေနသကဲ့သို႔ လူမႈဖူလုံေရးတြင္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြမွ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ေပးမည္ျဖစ္ရာ ထိုထဲ ေန႔စား၊ ယာယီ၊ ပုတ္ျပတ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အေႏွးယာဥ္၊ ကုန္တင္ကုန္က်၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္တကၠစီ အလုပ္သမားမ်ားလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ယေန႔ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခ်က္အရသိရပါတယ္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေတာင္စုဝန္ႀကီးက ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ပထမလႈိင္းတြင္ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အက်ိဳးခံစားခံစားခြင့္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြင့္ျပဳအလုပ္ဌာနေပါင္း (၆၄၂၉) ဌာနရွိၿပီး အာမခံအလုပ္သမား (၈၀၀၂၆၀) အတြက္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၁၉,၆၄၀ ဒသမ ၆၃၆)ကို ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း က်န္ရွိသည့္ အလုပ္ဌာနမ်ားကိုလည္း အခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္ၿပီး ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒုတိယလႈိင္းတြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားျပားလာ သည့္အတြက္ Stay at Home အစီအစဥ္ျဖင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ အလုပ္ဌာနမ်ားရွိ အာမခံအလုပ္ဌာန မ်ားရွိ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရးေထာက္ပံ့ေငြ ရာခိုင္ႏႈန္းခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္

စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၉၆/၂၀၂၀)အရ ဒုတိယအႀကိမ္ လူမႈဖူလုံေရး ေထာက္ပံ့ေငြ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးမႈအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္အထိ Online Web portal မွ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အလုပ္ဌာန (၁၈၃၂ ) ဌာနရွိၿပီး ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အလုပ္၊ ဌာန (၃၁၃) ဌာနႏွင့္ အာမခံအလုပ္သမား ၃၃၈၀၂ ဦးအတြက္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း (၂၃၆၂၇၃၃) ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ဌာနမ်ား ကိုလည္း အျမန္ဆုံးစိစစ္၍ ဆက္လက္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းလည္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ မက်န္းမာမႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ Quarantine ဝင္ေရာက္သူ အလုပ္သမားမ်ား Positive လူနာမ်ား ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ရသူမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားသို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ အင္အားမ်ားသည့္ စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံမ်ားအတြက္ ႐ုံးခ်ဳပ္မွ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမၿမိဳ႕နယ္႐ုံးသို႔ ေငြလႊဲေပးပို႔ၿပီး ခ်က္လက္မွတ္အား စက္႐ုံအလုပ္႐ုံသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေပးပို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အင္အားနည္းပါးသည့္ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ားအတြက္ Online မွ ေပးပို႔ျခင္းစသည့္ စနစ္ ၂ မ်ိဳးျဖင့္ အျမန္ဆုံးထုတ္ယူရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းပါ အလုပ္သမား၊လဝက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Source: ZCC

ေပါ့စတစ္ ျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ရဲ႕ ကစားေဖာ္အားလုံး Q ဝင္လိုက္ရတဲ့ အျဖစ္

နာမည္ေက်ာ္ က်ိဳက္ခမီၿမိဳ႕မွေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ တသိုက္ ဒုတိယအႀကိမ္ Swab ယူေမာ္လၿမိဳင္ CBFQ ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ က်ိဳက္ခမီၿမိဳ႕မွေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ တသိုက္ ဒုတိယအႀကိမ္ Swab ယူပါၿပီး။

ပ ႀကိမ္မွာ All Negative ပါ …ဒုႀကိမ္လဲ All Negative ျဖစ္ပါေစဗ်ာ …Positive ျဖစ္ခဲ့တဲ့ (၁၀)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးရဲ႕ကစားေဖာ္ ကစားဖက္ေလးေတြျဖစ္လို႔ Q ဝင္ခဲ့ရတာပါသူတို႔ကေတာ့ ဘာမွမသိေတာ့ ေပ်ာ္ေနေရာ …

Swab ယူၿပီး Coffee ဗူးေလးေတြ တိုက္ေပးလိုက္ပါတယ္CBFQ မွာ တာဝန္ယူရင္း ကေလးထိန္းအတတ္ပညာေတြေတာင္ တတ္ေလာက္တယ္ …ဟီးးးး

ဇင္မိုးေမာ္လၿမိဳင္ RESCUE လူမႈကယ္ဆယ္ေရးကြန္ယက္ေမာ္လၿမိဳင္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ CBFQ စခန္း။

အသက္၁၀၀အရြယ္ရွိ အသက္အႀကီးဆုံးကိုဗစ္လူနာ ေဆး႐ုံက ဆင္းၿပီ

အသက္၁၀၀အရြယ္ရွိ အသက္အႀကီးဆုံးကိုဗစ္လူနာ ေဆး႐ုံက ဆင္းၿပီ

အင္းစိန္ၿမိဳ့နယ္မွအသက္၁၀၀ အရြယ္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အသက္အႀကီးဆုံးကိုဗစ္လူနာ အဖြားေဒၚသိန္းခင္ေဆး႐ုံကဆင္းခြင့္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ့နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝၿဖိဳးဟန္က ျပည္ျမန္မာကို ေျပာသည္။

ယင္းလူနာမွာအင္းစိန္ၿမိဳ့နယ္၊ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္၊ ရဲေဘာ္ ၁လမ္းတြင္ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး ေျမးျဖစ္သူ Positiveလူနာ၏ Contact Person အျဖစ္ Covid-19 ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းစိန္ GTI Quarantine Center 1သို့ Quarantineဝင္ရန္ေရာက္ရွိလာခဲ့ကာစက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ Covid-19 ေရာဂါ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပိုးေတြ႕ၿပီးအင္းစိန္ကေန ရိုးမရိပ္သာကုသေရးစင္တာကို လႊဲေျပာင္းကုသမွုခံယူေစခဲ့တာပါ။ Negative ျပန္ျဖစ္ၿပီး က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာအင္းစိန္ေဖာ့ကန္ ရဲေဘာ္ ၁လမ္း ေနအိမ္ကိုျပန္လည္ေရာက္ရွိလာနိုင္ခဲ့ၿပီ”ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

အဖြားေဒၚသိန္းခင္သည္ အသက္ ၁၀၀ ျဖစ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အသက္အႀကီးဆုံး Positive လူနာအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည့္အျပင္ ကုသေရးစင္တာမွ ပိုးကင္းစင္သက္သာၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ဆင္းလာနိုင္သည့္ အသက္အႀကီးဆုံး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကဆိုသည္။

ေမသက္

Photo- Wai Phyo Han

Source:Pyi Myanmar

Unicode

အသက်၁၀၀အရွယ်ရှိ အသက်အကြီးဆုံးကိုဗစ်လူနာ ဆေးရုံက ဆင်းပြီ

အင်းစိန်မြို့နယ်မှအသက်၁၀၀ အရွယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသက်အကြီးဆုံးကိုဗစ်လူနာ အဖွားဒေါ်သိန်းခင်ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း အင်းစိန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝေဖြိုးဟန်က ပြည်မြန်မာကို ပြောသည်။

ယင်းလူနာမှာအင်းစိန်မြို့နယ်၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ ရဲဘော် ၁လမ်းတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး မြေးဖြစ်သူ Positiveလူနာ၏ Contact Person အဖြစ် Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။

အင်းစိန် GTI Quarantine Center 1သို့ Quarantineဝင်ရန်ရောက်ရှိလာခဲ့ကာစက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်တွင် Covid-19 ရောဂါ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

“ပိုးတွေ့ပြီးအင်းစိန်ကနေ ရိုးမရိပ်သာကုသရေးစင်တာကို လွှဲပြောင်းကုသမှုခံယူစေခဲ့တာပါ။ Negative ပြန်ဖြစ်ပြီး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ဖော့ကန် ရဲဘော် ၁လမ်း နေအိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပြီ”ဟု ယင်းက ဆိုသည်။

အဖွားဒေါ်သိန်းခင်သည် အသက် ၁၀၀ ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသက်အကြီးဆုံး Positive လူနာအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည့်အပြင် ကုသရေးစင်တာမှ ပိုးကင်းစင်သက်သာပြီး အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်ဆင်းလာနိုင်သည့် အသက်အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။

မေသက်

Photo- Wai Phyo Han

Source:Pyi Myanmar

အသက္ ၈၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ၂၀၀၀ နီးပါးကို တစ္ဦးလွ်င္ (၃၀၀၀၀)က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

အသက္ ၈၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဘိုးအဘြားမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားအထဲမွ ၈၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိ အဘိုးအဘြား ၁၇၃၆ ဦးကို တစ္ဦးလွ်င္က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ျဖင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ၃ လတစ္ႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၌ ယခုအႀကိမ္မွာ ပထမဆုံးျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ရးမႉးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအဖြဲ႕က အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သတင္း – ယြန္းယမုံေ႐ႊရည္(ဓာတ္ပုံ..ႏြားထိုးႀကီးျပန္/ဆက္)

Unicode

အသက် ၈၀ နှစ်နှင့်အထက် အဘိုးအဘွားများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ ပေးလျက်ရှိကြောင်း နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်းနေထိုင်သူများအထဲမှ ၈၀ နှစ်နှင့်အထက်ရှိ အဘိုးအဘွား ၁၇၃၆ ဦးကို တစ်ဦးလျှင်ကျပ် ၃၀၀၀၀ ဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက ထောက်ပံ့ပေးအပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ၃ လတစ်ကြိမ် ထောက်ပံ့ပေးရာတွင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၌ ယခုအကြိမ်မှာ ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့ငွေများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများအဖွဲ့က အိမ်တိုင်ရာရောက် သွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

သတင်း – ယွန်းယမုံရွှေရည်(ဓာတ်ပုံ..နွားထိုးကြီးပြန်/ဆက်)

ရန္ကုန္ နာေရး ကူညီမႈ အသင္းကို PPE ဝတ္စုံ (၅၀) လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ အိမ့္ခ်စ္

မဂၤလာပါ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ဒီေန႔မွာဆိုရင္ အဆိုေတာ္ အိမ့္ခ်စ္ဟာ အသံေကာင္းသလို သီခ်င္းဆို လိုက္တိုင္းမွာလည္း နားဆင္သူ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ ရင္ထဲထိေရာက္ေအာင္ သီဆိုႏိုင္စြမ္းရွိသူ တစ္ေယာက္ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ အိမ့္ခ်စ္က နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္ ဦးခ်စ္ေကာင္းရဲ႕သမီးေလး ဆိုတာအားလုံးလည္း သိၾကမွာပါ။ ဖခင္ျဖစ္သူလိုပဲ ဂီတေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ့္ခ်စ္ဟာ ေမာင္ျဖစ္သူကိုလည္း ဂီတလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ လက္တြဲေခၚယူတာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္လုံးဟာလည္း အသံခ်ိဳခ်ိဳေအးေအးေလးေတြနဲ႔ သီခ်င္းေကာင္းေလးေတြကိုသီဆိုၾကတာပါေနာ္။ ဂ်ဴနီယာခ်စ္ေကာင္းဟာ Cover songsေလးေတြကိုလည္း သီဆိုတတ္ၿပီး မိန္းကေလးပရိသတ္အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ၀န္းရံအားေပးမႈရရွိထားတာပါ။ အခုလက္ရွိကာလဟာဆိုရင္လည္း covid-19တိုက္ဖ်က္ေရးကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ အႏုပညာရွင္ေတြလည္း တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕လႉဒါန္းကူညီေနၾကတာပါ။

မၾကာေသးမီကလည္း ဂ်ဴနီယာခ်စ္ေကာင္းဟာ သူ႔ရဲ႕ Facebookစာမ်က္ႏွာမွာ “ယေန႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အား Covid-19 ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ PPE ဝတ္စုံ အစုံ(၅၀) လႉဒါန္းမႈတစ္ကယ္ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ပဲ ေဆာင္႐ြက္ေနက်တဲ့သူမ်ားကို ေလးစားမိပါတယ္..က်န္းမာေရးကိုငဲ့ကြက္ၿပီးအိမ္တိုင္ရာေရာက္ လာယူေပးပါေသာ ကိုထြန္းကိုကိုႏွင့္ ကိုစြမ္းထက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တို႔ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္၇ရက္သားသမီး ပရိတ္သတ္အေပါင္း သာဓုေခၚေစေသာ္ထပ္တူရရွိၾကပါေစ ….” ဆိုၿပီး လႉဒါန္းမႈေလးကိုတင္ေပးလာပါတယ္။ ကဲ…..ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

Source-Junior Chit Kaung’s Facebook acc

Photo credit-Junior Chit Kaung’s Facebook acc
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာဆိုရင် အဆိုတော် အိမ့်ချစ်ဟာ အသံကောင်းသလို သီချင်းဆို လိုက်တိုင်းမှာလည်း နားဆင်သူ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲထိရောက်အောင် သီဆိုနိုင်စွမ်းရှိသူ တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အိမ့်ချစ်က နာမည်ကြီးအဆိုတော် ဦးချစ်ကောင်းရဲ့သမီးလေး ဆိုတာအားလုံးလည်း သိကြမှာပါ။ ဖခင်ဖြစ်သူလိုပဲ ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်မှုများစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။

အိမ့်ချစ်ဟာ မောင်ဖြစ်သူကိုလည်း ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လက်တွဲခေါ်ယူတာဖြစ်ပြီး နှစ်ယောက်လုံးဟာလည်း အသံချိုချိုအေးအေးလေးတွေနဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေကိုသီဆိုကြတာပါနော်။ ဂျူနီယာချစ်ကောင်းဟာ Cover songsလေးတွေကိုလည်း သီဆိုတတ်ပြီး မိန်းကလေးပရိသတ်အတော်များများရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုရရှိထားတာပါ။ အခုလက်ရှိကာလဟာဆိုရင်လည်း covid-19တိုက်ဖျက်ရေးကာလဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာရှင်တွေလည်း တတ်နိုင်သရွေ့လှူဒါန်းကူညီနေကြတာပါ။

မကြာသေးမီကလည်း ဂျူနီယာချစ်ကောင်းဟာ သူ့ရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ “ယနေ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အား Covid-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် PPE ဝတ်စုံ အစုံ(၅၀) လှူဒါန်းမှုတစ်ကယ် ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ပဲ ဆောင်ရွက်နေကျတဲ့သူများကို လေးစားမိပါတယ်..ကျန်းမာရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးအိမ်တိုင်ရာရောက် လာယူပေးပါသော ကိုထွန်းကိုကိုနှင့် ကိုစွမ်းထက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တို့ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်၇ရက်သားသမီး ပရိတ်သတ်အပေါင်း သာဓုခေါ်စေသော်ထပ်တူရရှိကြပါစေ ….” ဆိုပြီး လှူဒါန်းမှုလေးကိုတင်ပေးလာပါတယ်။ ကဲ…..ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။

Source-Junior Chit Kaung’s Facebook acc

Photo credit-Junior Chit Kaung’s Facebook acc

မရမ္းကုန္း ေ႐ႊၿမိဳင္သီရိ သီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာေလး (၇၇) ပါး ကူးစက္ခံရ၊ ေက်ာင္းကို ေလာ့ေဒါင့္းခ်

မရမ္းကုန္း ေ႐ႊၿမိဳင္သီရိ သီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာေလး (၇၇) ပါး ကူးစက္ခံရ၊ ေက်ာင္းကို ေလာ့ေဒါင့္းခ်

ဒီ​ သီလရွင္ စာသင္တိုက္ ဒီ​ေန႔မနက္ပဲ ေလာ့ေဒါင္း ျဖစ္သြားပါတယ္။ သီလရွင္မ်ားကို ဘယ္မွ မပို႔ပဲ ​ေက်ာင္း တိုက္ အတြင္းမွာပဲ ဆက္လက္ထားရွိၿပီး ​ေဆးကုသမွာပါ။ သီလရွင္ ၈၅ ပါးမွာ ၇၇ ပါးက positive ပါ။

“ျပည္သူမွ ျပည္သူသို႔ မွ်ေဝျခင္း” အစီအစဥ္မွာ သီလရွင္ ဆရာေလးေတြအတြက္ လႈထားတဲ့ အလႈေငြေတြ ရွိပါတယ္။ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး သင့္တင့္ သေလာက္ လႈဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

ေက်ာင္းမွာ ေလာ့ေဒါင္း ခ်ၿပီး အခု အျမန္စီစဥ္​ေနရပါတယ္။ သာသနာေရးက အကူ အညီ ေတာင္းလို႔ ဆန္ ဆီ ၾကက္ဥ ၾကက္သြန္ အာလူး ေရသန္႔ ဆပ္ျပာ ဆပ္ျပာမႈန္႔ စသည္ လႈပါမယ္။

သြားလႉရင္ ​ေက်ာင္း​ေရွ႕မွာ ခ်​ေပးၿပီး ထြက္လာသယ္ဖို႔ စီစဥ္​ပါ့မယ္လို႔ ​ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နဲ႔ အတူ လႈမယ္ ဆိုရင္လည္း လႈဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ မိမိ အစီအစဥ္ နဲ႔ သြားလႈမယ္ ဆိုလည္း ဖုံးဆက္ၿပီး သြားလႈလို႔ ရပါတယ္။

သံဃာ ေတာ္ေတြ၊ သီလရွင္ေတြ ဆိုတာ ေက်ာင္းတိုက္ေတြ ထဲမွာ စုစည္းၿပီး ေနၾကတာ ဆိုေတာ့ Social Distancing စည္းကမ္းေတြ အတတ္ႏိုင္ဆုံး လိုက္နာၾက ေပမဲ့ တစ္ေယာက္၊ တစ္ပါး ကိုယ္တိုင္ မသိ ႏိုင္တဲ့ ေနရာကေန ကူးလာခဲ့ရင္ေတာ့ ျပန္႔ပြား ကူးစက္ဖို႔ အလြန္ လြယ္ ကူ ျမန္ဆန္ လွပါတယ္။

စိတိမခ်မ္းေျမ့စရာပါ။ အျမန္ျပန္ ေနေကာင္းၾကပါေစ လို႔ ဆုေတာင္းေပး႐ုံ အျပင္ သူတို႔ က်မ္းမာ ၊အားရွိၾကေစဖို႔ မွ်ေဝ လႈဒါန္း ကူညီၾကရေအာင္ပါ။

Zaw Naing

Source: ZCC

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်ယ္ေဂါင္ႏွင့္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕တြင္ အင္အားျပ လွည့္လည္သည့္ NLD ပါတီ ဝန္းရံသူ ၄၀၀ နီးပါးအား တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီး

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်ယ္ေဂါင္ႏွင့္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕တြင္ အင္အားျပ လွည့္လည္သည့္ NLD ပါတီ ဝန္းရံသူ ၄၀၀ နီးပါး ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္) မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီဝန္းက်င္က ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း သိရသည္။

NLD ပါတီ တံဆိပ္ပါ အက်ႌတီရွပ္၊ ဦးထုပ္တို႔ႏွင့္ NLD ပါတီ သီခ်င္းမ်ားဖြင့္၍ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ သြားလာေနေသာ လူ ၅၀၀ ခန႔္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေ႐ႊလီရဲဌာနက ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လွည့္လည္မႈ ျပဳလုပ္သျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်ယ္ေဂါင္ ေ႐ႊလီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားေသာ Border pass စာအုပ္အနီ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထုတ္ေပးထားေသာ ေနထိုင္ခြင့္ စာအုပ္တို႔ျဖင့္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ က်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕ မေနာကြင္းတြင္ စုေဝးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အျပန္ ေ႐ႊလီတံတားထိပ္ႏွင့္ ေ႐ႊလီေအာက္ေဈး အဝိုင္းတို႔တြင္ တ႐ုတ္ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရထံ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္စုံတရာ ေတာင္းခံျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
“အခု လက္ရွိထိ လူ ၄၀၀ ေလာက္ကို ေ႐ႊလီေထာင္ထဲပို႔ဖို႔ အခ်ဳပ္ကားေတြေပၚ တင္ေနတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ ေအာ္ဟစ္တာတို႔ေတာ့ မရွိခဲ့ဘူး။ NLD အက်ႌဝတ္ၿပီး ဆိုင္ကယ္နဲ႔ သြားၾကတာပါ” ဟု ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ရွိ မမိုးက ေျပာၾကားသည္။
“ဖမ္းတာကေတာ့ ဖမ္းတယ္ခင္ဗ်ာ၊ က်ယ္ေဂါင္မွေတာ့ ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္မယ္ဗ်၊ ခန႔္မွန္းေျခ ၂၀၀၊ ၃၀၀ ေလာက္ရွိမယ္ခင္ဗ်ာ၊ ျမန္မာျပည္မွာ အေမစုရဲ႕ ေဒါက္ဖိနပ္သံ သီခ်င္းကို Sound Box ေသးေသးေလးေတြနဲ႔ တိုးတိုးေလးဖြင့္ၿပီး ဆိုၾကတာ၊ သြားၾကတာမ်ားတယ္ခင္ဗ်ာ၊ အက်ႌေတြဝတ္ၿပီး ဆိုင္ကယ္ေတြ သုံးဘီးေတြနဲ႔ သြားၾကတယ္၊ အဲ့ဒါမ်ိဳးဘဲေတြ႕တယ္။ ဝန္းရံတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေပါ့၊ လာေရာက္တဲ့သူေတြက ေ႐ႊလီထဲက လူေတြမ်ားတယ္၊ က်ယ္ေဂါင္ထဲက လူေတြေတာ့နည္းတယ္၊ မေနာကြင္းမွာ ဆင္းၾကၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၾက၊ ဗီဒီယို ႐ိုက္ၾကတာပဲမ်ားတယ္၊ ေ႐ႊလီတံတားကေန ဘယ္ဘက္ခ်ိဳးၿပီးေတာ့ သြားတဲ့သူရွိတယ္၊ ေ႐ႊလီတံတား ဘက္ကေန မေနာကြင္းဘက္ သြားတာရွိတယ္၊ ေ႐ႊလီတံတား ဘယ္ဘက္ခ်ိဳးခ်ိဳးျခင္း လမ္းဆုံေလးမွာ စဖမ္းတာေပါ့၊ ရဲကားနဲ႔ အခ်ဳပ္ကားေလးနဲ႔ ဖမ္းတာပါ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း တစ္စီးေလာက္ တခ်ိဳ႕ကလည္း ၂ စီးေလာက္ ဖမ္းသြားတာလို႔ ေျပာၾကတယ္၊ အခု‌ေတာ့ ေ႐ႊလီျပန္သြားတဲ့ သူေတြကို အမ်ားႀကီး ဖမ္းထားတယ္လို႔ ၾကားတယ္” ဟု က်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕မွ ကိုအရွည္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သူမ်ားအား ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ ေအာက္ေဈးမွ ခရီသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားျဖင့္ တင္ေဆာင္ကာ ေ႐ႊလီေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ေ႐ႊလီက်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္စာအုပ္ အနီသာရွိၿပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ Passport စာအုပ္မရွိျခင္း၊ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးသည္ ‌ကူးမင္းၿမိဳ႕တြင္သာရွိျခင္းေၾကာင့္ မဲသြားေရာက္ ေပးပိုင္ခြင့္ ဆုံးရႈံးေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနထိုင္ခြင့္စာအုပ္ျဖင့္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
#Eleven Media Group
ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်ယ္ေဂါင္ႏွင့္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕တြင္ အင္အားျပ လွည့္လည္သည့္ NLD ပါတီ ဝန္းရံသူ ၄၀၀ နီးပါး ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္) မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီဝန္းက်င္က ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း သိရသည္။
NLD ပါတီ တံဆိပ္ပါ အက်ႌတီရွပ္၊ ဦးထုပ္တို႔ႏွင့္ NLD ပါတီ သီခ်င္းမ်ားဖြင့္၍ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ သြားလာေနေသာ လူ ၅၀၀ ခန႔္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေ႐ႊလီရဲဌာနက ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လွည့္လည္မႈ ျပဳလုပ္သျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်ယ္ေဂါင္ ေ႐ႊလီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားေသာ Border pass စာအုပ္အနီ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထုတ္ေပးထားေသာ ေနထိုင္ခြင့္ စာအုပ္တို႔ျဖင့္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ က်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕ မေနာကြင္းတြင္ စုေဝးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အျပန္ ေ႐ႊလီတံတားထိပ္ႏွင့္ ေ႐ႊလီေအာက္ေဈး အဝိုင္းတို႔တြင္ တ႐ုတ္ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရထံ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္စုံတရာ ေတာင္းခံျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
“အခု လက္ရွိထိ လူ ၄၀၀ ေလာက္ကို ေ႐ႊလီေထာင္ထဲပို႔ဖို႔ အခ်ဳပ္ကားေတြေပၚ တင္ေနတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ ေအာ္ဟစ္တာတို႔ေတာ့ မရွိခဲ့ဘူး။ NLD အက်ႌဝတ္ၿပီး ဆိုင္ကယ္နဲ႔ သြားၾကတာပါ” ဟု ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ရွိ မမိုးက ေျပာၾကားသည္။

“ဖမ္းတာကေတာ့ ဖမ္းတယ္ခင္ဗ်ာ၊ က်ယ္ေဂါင္မွေတာ့ ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္မယ္ဗ်၊ ခန႔္မွန္းေျခ ၂၀၀၊ ၃၀၀ ေလာက္ရွိမယ္ခင္ဗ်ာ၊ ျမန္မာျပည္မွာ အေမစုရဲ႕ ေဒါက္ဖိနပ္သံ သီခ်င္းကို Sound Box ေသးေသးေလးေတြနဲ႔ တိုးတိုးေလးဖြင့္ၿပီး ဆိုၾကတာ၊ သြားၾကတာမ်ားတယ္ခင္ဗ်ာ၊ အက်ႌေတြဝတ္ၿပီး ဆိုင္ကယ္ေတြ သုံးဘီးေတြနဲ႔ သြားၾကတယ္၊ အဲ့ဒါမ်ိဳးဘဲေတြ႕တယ္။ ဝန္းရံတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေပါ့၊ လာေရာက္တဲ့သူေတြက ေ႐ႊလီထဲက လူေတြမ်ားတယ္၊ က်ယ္ေဂါင္ထဲက လူေတြေတာ့နည္းတယ္၊ မေနာကြင္းမွာ ဆင္းၾကၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၾက၊ ဗီဒီယို ႐ိုက္ၾကတာပဲမ်ားတယ္၊ ေ႐ႊလီတံတားကေန ဘယ္ဘက္ခ်ိဳးၿပီးေတာ့ သြားတဲ့သူရွိတယ္၊ ေ႐ႊလီတံတား ဘက္ကေန မေနာကြင္းဘက္ သြားတာရွိတယ္၊ ေ႐ႊလီတံတား ဘယ္ဘက္ခ်ိဳးခ်ိဳးျခင္း လမ္းဆုံေလးမွာ စဖမ္းတာေပါ့၊ ရဲကားနဲ႔ အခ်ဳပ္ကားေလးနဲ႔ ဖမ္းတာပါ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း တစ္စီးေလာက္ တခ်ိဳ႕ကလည္း ၂ စီးေလာက္ ဖမ္းသြားတာလို႔ ေျပာၾကတယ္၊ အခု‌ေတာ့ ေ႐ႊလီျပန္သြားတဲ့ သူေတြကို အမ်ားႀကီး ဖမ္းထားတယ္လို႔ ၾကားတယ္” ဟု က်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕မွ ကိုအရွည္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သူမ်ားအား ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ ေအာက္ေဈးမွ ခရီသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားျဖင့္ တင္ေဆာင္ကာ ေ႐ႊလီေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ေ႐ႊလီက်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္စာအုပ္ အနီသာရွိၿပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ Passport စာအုပ္မရွိျခင္း၊ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးသည္ ‌ကူးမင္းၿမိဳ႕တြင္သာရွိျခင္းေၾကာင့္ မဲသြားေရာက္ ေပးပိုင္ခြင့္ ဆုံးရႈံးေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနထိုင္ခြင့္စာအုပ္ျဖင့္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
#Eleven Media Group

ယခုထိ မရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚဌာနမွ သံသယလူနာ ျပည့္လွ်ံမႈႀကီး

ကိုဗစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ သနားစရာအျခားေဝဒနာရွင္မ်ား

ကြၽန္ေတာ္ဒီစာကို မေန႔ကတည္းက ေရးဖို႔ပါ။ ဒါေပမယ့္္လည္း ေရးသင့္မေရးသင့္ကို တခ်ိန္လုံးစဥ္းစားေနၿပီး အခုဘယ္လိုမွ မေနႏိုင္ေတာ့လို႔ ေရးရတာပါ။ ဒီစာရဲ႕ အဓိက ရည္႐ြယ္ရင္းက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ဆရာ ဆရာမေတြကို အျပစ္တင္လိုရင္း လုံးဝမဟုတ္ဘဲ လက္ရွိစီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေစခ်င္တာပါ။

တျခားေဝဒနာရွင္ေတြအတြက္ ငရဲလိုျဖစ္ေနတာကို သိေစခ်င္တာပါ။ ဒီအေၾကာင္းကို တျခားသူေတြဆီကေရာ ကိုယ္တိုင္ကုသေပးေနတဲ့ ေရွ႕တန္းက သူငယ္ခ်င္းေတြဆီကေရာ မၾကာခဏၾကားေနရေပမယ့္ အခုေတာ့ ကိုယ္ေတြ႕တကယ္ျဖစ္လာၿပီမို႔ မ်က္ျမင္ထင္ရွားကိုသိခြင့္ရလာပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အဖြားဟာ အသက္ ၈၃ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ႏွစ္ဘက္ေဆြမ်ိဳးေပါင္းမွ ဒီအဖြားတစ္ေယာက္ပဲ သက္ရွိထင္ရွားရွိပါတယ္။ အဖြားက နဂိုဆီးခ်ိဳနဲ႔ ေသြးတိုးအခံရွိပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္ေန႔ညမွာ အဖြား ႐ုတ္တရက္ေလျဖတ္ (stroke) ပါတယ္။ စကားမေျပာႏိုင္ ဘယ္ဘက္တစ္ျခမ္းမလႈပ္ႏိုင္ဘူး။

ေတာင္ဥကၠလာမွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံတစ္ခုကိုတင္ေပမယ့္ ေသြးျဖဴဥမ်ားေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေဆး႐ုံႀကီးအေရးေပၚကို ည၂နာရီခြဲအခ်ိန္မွာ ညတြင္းခ်င္းလႊဲပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံေတြနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ အေနအထားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔မသိရပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ အသက္ ၈၃ရွိတဲ့အဖြားဟာ အိမ္မွာပဲ အၿမဲေနထိုင္တဲ့သူျဖစ္ၿပီးအျပင္ရယ္လို႔လည္း ထြက္ေနတဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ လာျပတာမွာလည္း ျမင္သာထင္သာရွိတဲ့ ေလျဖတ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေသြးျဖဴဥတက္တယ္ဆိုတာကလည္း ပိုးကူးစက္မႈထက္စာရင္ ေလျဖတ္တာလိုမ်ိဳး အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိမယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆး႐ုံႀကီးကိုပဲလႊဲပါတယ္။

အဲဒီအထိ ျပႆနာမရွိေသးေပမယ့္ တကယ့္အခက္အခဲက ေဆး႐ုံႀကီးအေရးေပၚေရာက္တာကေနစပါတယ္။ မနက္၂နာရီခြဲကတည္းက ေလျဖတ္ၿပီးအေရးေပၚေရာက္တဲ့အဖြားဟာ ကြၽန္ေတာ္သိရတဲ့အခ်ိန္ မနက္ ကိုးနာရီေလာက္အထိ တြန္းလွည္းေပၚမွာ ငုတ္တုတ္ပါ။

လူေကာင္းတစ္ေယာက္က မက္စ္တပ္ၿပီးတြန္းလွည္းေပၚမွာ ၆နာရီေက်ာ္ထိုင္ၾကည့္တာေတာင္ ဘယ္လိုအေနရက်ပ္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ရင္ အသက္၈၃ႏွစ္နဲ႔ ေလျဖတ္သြားၿပီး စကားမေျပာႏိုင္ ကိုယ္လက္ေတြမလႈပ္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါသည္အဖြားအိုတစ္ေယာက္က တြန္းလွည္းေပၚမွာ ၆နာရီေက်ာ္ထိုင္ေနရတဲ့ဒုကၡကို ေသးေသးေလးလို႔ေတာ့ မေျပာႏိုင္မွာေသခ်ာပါတယ္။

အဆိုးဆုံးကေတာ့ သံသယလူနာအခန္းမွာ ျပည့္လွ်ံေနတဲ့ ကိုဗစ္သံသယလူနာေတြ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းရေသးတဲ့ ေပါ့စတစ္လူနာေတြနဲ႔အတူ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းေနရတာပါပဲ။ အဲဒီအခန္းထဲမွာ လူနာေတြျပည့္လွ်ံေနတာပဲလို႔ သူမ်ားေျပာတာ ၾကားရဖတ္ရတုန္းက မယုံတဝက္ယုံတဝက္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အထဲလိုက္သြားရတဲ့ ညီမတစ္ဝမ္းကြဲအေျပာက်ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္ယုံရပါတယ္။

ျပည့္လွ်ံေနတဲ့ ကိုဗစ္သံသယလူနာေတြၾကားမွာ အဖြားလို တျခားေရာဂါသည္ေတြမွာလည္း ဝဋ္အႀကီးႀကီးခံေနရပါတယ္။ အျပင္လုံးဝမထြက္တဲ့ ေသြးတိုးနဲ႔ ဆီးခ်ိဳအခံရွိတဲ့ ေလျဖတ္ထားတဲ့အဖြားဟာ အိမ္မွာေနတုန္းက ကိုဗစ္ကူးစက္ခံရႏိုင္တဲ့အေျခအေနလုံးဝမရွိပါဘဲ ေလျဖတ္လို႔ ေဆး႐ုံလာျပေတာ့မွ ေရာဂါသည္မွာ ကိုဗစ္ပိုးထည့္ခံရသလိုပါ ခံေနရပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၇ရက္ေန႔ မနက္ ၂နာရီခြဲမွာေရာက္တဲ့အဖြားဟာ မနက္ ၁၀နာရီေက်ာ္မွာ Test kit နဲ႔ စစ္ေဆးၿပီး ဒီမနက္ ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္ထိ အေျဖမသိရေသးပါဘူး။ ဘယ္ခ်ိန္မွ သိရမယ္ဆိုတာလည္း မသိရသလို ဒီၾကားထဲမွာလည္း အိမ္ကေနပါသြားတဲ့ ပက္လက္ကုလားထိုင္နဲ႔ ေလျဖတ္ေနတဲ့အဖြားမွာ ေနရပါတယ္။

အိမ္ျပန္ၿပီး အိမ္မွာ သက္သာသာသာေနရဖို႔အတြက္ ေျပာေပမယ့္လည္း ဝင္ၿပီးျပန္မထြက္ရဘူးဆိုတဲ့ စည္းကမ္းနဲ႔ အခုထိ ေလျဖတ္ေနတဲ့အဖြားမွာ အေရးေပၚဌာန ကိုဗစ္လူနာေတြၾကားငုတ္တုတ္ပါ။ ေလျဖတ္တာအတြက္ ေသခ်ာတဲ့ကုသမႈမ်ိဳးဆိုတာလည္းမရႏိုင္ပါဘူး။

ဘယ္အခ်ိန္မွ အေျဖသိရၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွ အိမ္ျပန္လို႔ရမယ္ တျခားကုသမႈေတြဆက္လုပ္လို႔ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း မသိရပါဘူး။ အဖြားမွာေတာ့ သူ႔ေကာင္းေနတဲ့လက္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ႔ ျပေနရွာပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ တကယ္အျပစ္မတင္ခ်င္ပါဘူး။ ကုသေပးေနရတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕အဆိုအရေတာ့ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို တစ္ခုႏွစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အေရးေပၚလူနာတိုင္းမွာ ဒီလိုဆိုး႐ြားတဲ့အေျခအေနေတြႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီလို႔ဆိုပါတယ္။

ကိုဗစ္ကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားရတဲ့အေရးေပၚလူနာေတြဘယ္ေလာက္ေတာင္မ်ားေနၿပီလဲ ကြၽန္ေတာ္မစဥ္းစားခ်င္ဘူး။ ေလာေလာဆယ္မွာ ေလျဖတ္ၿပီး ကိုဗစ္လူနာေတြအၾကားမွာ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနရရွာတဲ့ အသက္ ၈၃ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ဘာမွ မလုပ္ေပးႏိုင္တာအတြက္လည္း တကယ္ဝမ္းနည္းလို႔မဆုံးပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေဆး႐ုံႀကီးေရာက္ေတာ့မွ ေလျဖတ္တာလည္း ကုသမႈမခံရ၊ သူ႔အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာလည္းမျဖစ္တဲ့အျပင္ ကိုဗစ္ပါ ကူးစက္ခံရေတာ့မဲ့အေနအထားမွာ ကြၽန္ေတာ့္အဖြား အဲဒီထဲက အသက္ရွင္လွ်က္ ျပန္ထြက္လာႏိုင္ရင္ေတာင္ ေတာ္ပါၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေတြးပါတယ္။

ဒီစာကိုေရးရတာ ဝန္နဲ႔မမွ် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့သူေတြကို အားနာလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုလူနာရွင္ေတြေရာ အထူးသျဖင့္ ေဝဒနာျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစားေနရတဲ့ ေဝဒနာသည္ေတြေရာအတြက္ေတာ့ ဒါက ဘဝတစ္ခုလုံးပါ။ လက္ရွိ လူနာကုသမႈေပးေနတဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈအေနအထားဟာ လုံးဝကို အဆင္မေျပပါဘူး။

ကိုဗစ္ကူးစက္မႈေတြထပ္ၿပီးလက္ဆင့္ကမ္းေနသလို အေရးေပၚလူနာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ေသေၾကပ်က္စီးရမယ့္အေနအထားျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေလးကို သိၿပီး တစ္ခုခုေတာ့ ျပင္ဆင္စီမံေပးေစခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ကို အႏူးအၫြတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။

က်န္တဲ့ေဝဒနာသည္ေတြကိုလည္း ၾကည့္ေပးပါဦးလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ပိုၿပီးအဆင္ေျပတဲ့ လူနာစီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံတစ္ခုခု စီမံေပးေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေနာက္ထပ္အေရးေပၚလူနာေတြရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္ေဆး႐ုံႀကီးကို မၫႊန္းရဲေတာ့ဘူး။ ဘယ္ကိုၫႊန္းရမယ္ဆိုတာလည္း တကယ္မသိေတာ့ပါဘူး။

ေဒါက္တာသူရိန္လႈိင္ဝင္း

Source: ZCC

ရန္ကုန္မွာ Mask မတပ္သူမ်ားအား ဒဏ္ေငြ ၂၀၀က်ပ္ေကာက္ခံသည့္အစီအစဥ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း Mask မတပ္ဆင္ဘဲ သြားလာသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ဒဏ္ေငြ ၂၀၀က်ပ္ေကာက္ခံသည့္ အ စီအစဥ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ သတင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား ေနအိမ္ျပင္ပသို႔ သြားလာပါ က Mask မ်ားတပ္ဆင္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုသို႔ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ဒဏ္ေၾကးေငြ (၁၅၀)က်ပ္နဲ႔ Mask တစ္ခုလွ်င္(၅၀)က်ပ္ စုစုေပါင္း(၂၀၀)က်ပ္သတ္မွတ္ေကာက္ခံၿပီး Mask မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္ထား သည့္ေနရာမ်ားမွာ Mask မတပ္လွ်င္ ေငြဒဏ္႐ိုက္အေနနဲ႔ ၂၀၀က်ပ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ အတည္ျပဳလူနာဦးေရသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ အေနနဲ႔ ၇၈ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါဝင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။


TMA

အခန္းတြင္းလည္း ရဲရဲနီ၊ ငါတို႔ခ်စ္တဲ့ NLD ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္းမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္က ပထမဆုရရွိ

အခန္းတြင္းလည္း ရဲရဲနီ၊ ငါတို႔ခ်စ္တဲ့ NLD ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္းမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္က ပထမဆုရရွိသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ RED FASHION CONTEST ရဲ႕ “အခန္းတြင္းလည္း ရဲရဲနီ၊ ငါတို႔ခ်စ္တဲ့ NLD” ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေကာင့္ Min Khant Maung Si (တနသၤာရီတိုင္း၊ ပုေလာၿမိဳ႕)မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထားရာ- Like and React – 5.8 K နဲ႔ ရရွိသြားခဲ့ၿပီး ဒုတိယဆု ကို

ၿပိဳင္ပြဲဝင္အေကာင့္ Lin Lin (မေကြးတိုင္း၊ မင္းဘူး-စကုၿမိဳ႕နယ္၊ ကုလားပါးေက်း႐ြာ) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထားရာ – Like and React – 5.4 K နဲ႔ ရရွိသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိဆု ၂ ဆုရရွိခဲ့ၿပီး တတိယဆု (၁) ကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္အေကာင့္ Moe Zaw Nyo(မေကြးတိုင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထားရာ – Like and React – 3.6 K

နဲ႔ ရရွိသြားၿပီး တတိယဆု (၂) ကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္အေကာင့္ Yng KO Lin(မေကြးတိုင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထားရာ – Like and React – 3.6 K နဲ႔

ရရွိသြားပါတယ္။

TNO

True News and Knowledge