ကံမေကာင္းဘူးဆိုရင္ ကံေကာင္းေအာင္ ဘာလုပ္ရမွာလဲ

ကံမေကာင္းဘူးဆိုရင္ ကံေကာင္းေအာင္ ဘာလုပ္ရမွာလဲ….

မေကာင္းတဲ့ကံ ေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ ကံေကာင္းတဲ့နည္းေတြ မရွိဘူးလားဆို၊ ရွိတယ္။

အကုသိုလ္ အက်ိဳးေတြ ဝင္ေရာက္ျဖစ္ေပၚေနတာကို လူေတြက ကံမေကာင္းဘူးလို႔ေျပာတာ။

အကုသိုလ္ရဲ႕ အက်ိဳးတရား ေတြက ကိုယ့္သႏၲာန္ ေရာက္ၿပီ၊ ထိခိုက္ေနၿပီဆိုရင္… ဒါက ကံမေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ရပ္ကို ျပန္ဆန္းစစ္ ၾကည့္ရမယ္။

ငါတို႔လုပ္ေနတာ အမွားမရွိဘူး၊ အေကာင္း ေတြလုပ္တယ္။

သို႔ေသာ္ အတိတ္တုန္းက မွားယြင္းမႈေတြကလည္း လူေတြရဲ႕သႏၲာန္ လာေရာက္ၿပီး အက်ိဳးေပး ေနတာေတြ ရွိတတ္တယ္ေပါ့။

အဲဒီလို ျဖစ္ေပၚလာတာမ်ိဳးေတြ ေကာ မရွိႏိုင္ဘူးလားဆို ရွိႏိုင္တယ္။

ရွိလာလို႔ရွိရင္ ဘာနဲ႔အကာအကြယ္လုပ္ရမလဲလို႔ ဆိုရင္ ကံေကာင္းေအာင္ ေကာင္းတဲ့ကံတရား ေတြကို ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ရမယ္။

ဘုရားကို အာ႐ုံျပဳမယ္၊ သံဃာကို အာ႐ုံျပဳမယ္။ ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေတြကို ႐ြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္မယ္။

ဘုရားကို ပူေဇာ္မယ္ ေနာ္။ ဘုရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးစိတ္ၾကည္ႏူးမႈေတြရေအာင္ လုပ္ရမယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ မျပတ္လုပ္ေပးရမယ္။

ဘုရားပန္း၊ ေရခ်မ္း အၿမဲတမ္း ဆက္ကပ္၊ ဘုရားကို အာ႐ုံျပဳ၊ ကုသိုလ္တရားေတြကို စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ပြားေအာင္ႀကိဳးစား၊ အဲဒီလို ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္လည္းပဲမေကာင္းတဲ့ကံေတြ ပေပ်ာက္သြားႏိုင္တယ္။

ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်လာတဲ့အခါ ျဖစ္လာမယ့္ အရိပ္အေရာင္ရွိၿပီ ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာနဲ႔ ကာကြယ္ရသလဲဆိုရင္ ဘုရားကို အာ႐ုံျပဳၿပီး ဗုဒၶါႏုႆတိကို ပြားရမယ္။

ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို အာ႐ုံျပဳ၊ ကမၼဌာန္းထိုင္၊ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားမ်ား ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္ရမယ္။

လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ ကိုယ္လုပ္တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ကိုယ္မျမင္ရတဲ့ သတၱဝါေတြ၊ ကိုယ့္အနီးအပါးမွာရွိတဲ့ အိမ္ေစာင့္နတ္ေတြကို အမွ်အတန္း ေပးေဝရမယ္။

အဲဒီ အမွ်အတန္း ေပးေဝျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္နဲ႔သူတို႔နဲ႔က မိတ္ေဆြျဖစ္သြားတယ္။ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈေတြ ရလာတယ္။

မိတ္ေဆြျဖစ္လို႔ရွိရင္ ကိုယ္ အႏၲရာယ္ မေရာက္ေအာင္ သူတို႔က ၾကည့္ရႈေပးတယ္။

အိမ္နားနီးခ်င္းနဲ႔ တည့္ေအာင္ေပါင္းရင္ေတာင္မွပဲ ကိုယ့္အိမ္ ၾကည့္ေပးေဖာ္ရမယ္။ မတည့္ဘူးဆိုရင္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနမွာ ဘာႀကီးျဖစ္ေနေန၊ ဟုတ္ကဲ့လား။

အဲဒါလိုပဲ ကိုယ္မျမင္ရလို႔ အိမ္ေစာင့္နတ္တို႔၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္တို႔ သြားၿပီးေတာ့ ရန္မျဖစ္ေလနဲ႔။ ရန္ျဖစ္ရင္ေတာ့ အဲဒါ ကိုယ့္ကို ေကာင္းက်ိဳး ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဘယ္သူနဲ႔မွ ရန္မျဖစ္နဲ႔။

ေနာက္ဆုံးမွာ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္က ေမြးထားတဲ့ ေခြးနဲ႔ေတာင္ ရန္ျဖစ္ရင္ ကိုယ့္ကို မ်က္ေစာင္းထိုး ၾကည့္တာအနည္းဆုံး ခံရမယ္။ ေၾကာက္လို႔သာ ျပန္မလုပ္တာ ရွိမယ္ေနာ္။

ဒီတိရစာၦန္ေတြမွာလည္း အသိရွိတယ္ေလ။ တစ္ခါေလာက္ ႐ိုက္ထားတဲ့သူဆိုရင္ ေရွာင္ေပေရွာင္ေပနဲ႔ မ်က္ေစာင္းထိုးၾကည့္တယ္။

သူတို႔ အၿမဲတန္း ငါ့မ်ားဘာလုပ္မလဲဆိုၿပီး ေဒါသနဲ႔ ၾကည့္တာ။

ဘယ္သူနဲ႔မွ ရန္မျဖစ္ဘဲ ေမတၱာ သက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္တာဟာ ကိုယ့္အတြက္ ကံေကာင္းေစျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းတစ္ခုပဲျဖစ္တယ္ေပါ့။ ကိုယ့္အတြက္ အကူအညီရျခင္းပဲ။

ေမတၱာပို႔ရတယ္။ အမွ်အတန္းေပးေဝရတယ္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈလုပ္တိုင္းလုပ္တိုင္းဖိတ္ၾကားၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို အေရးတယူ လုပ္ရတယ္။

မိတ္ေဆြေကာင္းေတာင္မွ လမ္းမွာေတြ႕ရင္ကိုယ္က အရင္ေခၚရတယ္။

အေရးတယူ ႏႈတ္ဆက္ရင္ ရင္းႏွီးတယ္။ မေခၚခ်င္သလိုလို လုပ္သြားရင္သူကလည္း မေခၚခ်င္သလိုလို ျပန္လုပ္မွာပဲ။

လူအခ်င္းခ်င္းေတာင္ ဒီလို ျဖစ္လာတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ကံေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ရင္ထဲက အမုန္းကင္းၿပီးေမတၱာဘာဝနာေတြ မ်ားမ်ားပြားရမယ္။

ေမတၱာပို႔မယ္၊ အမွ်အတန္း ေပးေဝမယ္၊အားလုံးနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြျဖစ္မယ္။

အရာရာမွာ စိတ္ၾကည္ႏူးမႈေတြ ရလာတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေတြးတာေတြ၊ကိုယ္ႀကံတာေတြ၊ ကိုယ္လုပ္တာေတြလည္း လမ္းမွန္ေပၚ ေရာက္လာႏိုင္တယ္ေပါ့။

အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။”ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ” လို႔ မေကာင္းတာေတြနဲ႔ စိတ္ကညစ္ေနရင္ပိုဆိုးသြားႏိုင္တယ္။

အဲဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ သတိရွိရမယ္။ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကံၾကမၼာ ရဲ႕အလွည့္အေျပာင္းေၾကာင့္ကံေကာင္းတဲ့အခါ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းတဲ့အခါ မေကာင္းဘူး။

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕ ရင္ထဲႏွလုံးထဲ ေရာက္ေအာင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုေပးႏိုင္တဲ့ဟာမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။

ၿပီးၿပီ ဆိုၿပီးေတာ့မွ ကိုယ့္ရဲ႕ (wish) ကို ေဖာ္ျပတာ။

ဆုေတာင္းတိုင္းကေတာ့ မရဘူးေပါ့။ဆုေတာင္းတိုင္း ရလို႔ရွိရင္ ဘာမွ လုပ္မေနနဲ႔။ထိုင္ၿပီးေတာ့ ဆုသာ ဆုေတာင္း။

စာေမးပြဲေအာင္လို႔ရွိရင္ ဒီ ၃- လုံးပါပါေစ၊ ၆- လုံး ပါပါေစ၊ထိုင္သာ ဆုေတာင္းေန၊ စာမက်က္နဲ႔၊ ရမွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဆုေတာင္း႐ုံနဲ႔ ဘယ္အရာမွ မရဘူး။

ဆုေတာင္းတယ္ဆိုတာ wish ကိုေဖာ္ျပတာပဲ ျဖစ္တယ္။

ဆုေတာင္းတာ လိုခ်င္တဲ့ဆႏၵရဲ႕ေနာက္မွာ လုံ႔လ ဝီရိယတို႔၊ အသိဉာဏ္တို႔ ဆိုတာေတြ လိုအပ္တယ္ေပါ့။

အဲဒီလို အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆီေလွ်ာ္စြာ အလုပ္လုပ္မွ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြဆိုတာ ရႏိုင္တယ္။

အဲဒီလို အခ်က္ေတြကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတာျဖစ္တယ္။

ဗုဒၶဆိုတဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြထဲမွာအရာခပ္သိမ္းကို သိစြမ္းႏိုင္တဲ့ အသိဉာဏ္ရွိလို႔ `ဗုဒၶ` ဆိုတာကို အာ႐ုံျပဳၿပီးေတာ့ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိအတြက္ ကံေကာင္းလာႏိုင္တယ္ဆိုတာ ယုံၾကည္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ

ျမင္ေနၾကမဟုတ္တဲ့ အံ့အားသင့္စရာ တမူထူးျခား ႐ြာထူးဆန္းမ်ား

သေကၤတရဲ႕ Shwe Nyan Shin Page မွ ျပန္လည္ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခားေလးေတြကိုမွ ႀကိဳက္တယ္ဆိုတဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဒီတစ္ေခါက္ေဖာ္ျပေပးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ျမင္ေနၾက မဟုတ္ပဲ အံ့အားသင့္စရာ ထူးဆန္းတဲ့႐ြာမ်ားအေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေလာကႀကီးမွာ ထူးဆန္းတဲ့ အရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိသလို ကိုယ္တိုင္လည္း လက္လွမ္းမမွီႏိုင္တဲ့ အရာေတြကလည္း အမ်ား ႀကီးပဲရွိၾကပါတယ္။ အခု႐ြာေလးေတြကေတာ့ သာမန္႐ြာေလးေတြနဲ႔မတူပဲ တမူျခားေနတဲ့အတြက္ေဖာ္ျပ ေပး လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၁) လူပုေလးေတြ အမ်ားစုေနတဲ့႐ြာေလး

ဒီ႐ြာေလးကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႐ြာေလးတစ္႐ြာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ြာနာမည္ကေတာ့ ရန္ရွီးျဖစ္ၿပီး ဒီ႐ြာမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူဦးေရရဲ႕ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က လူပုေလးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လူပုေလးေတြက ဒီ႐ြာ ေလးကို ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနထိုင္ၾကတဲ့ သူေတြမဟုတ္ဘဲ ဒီ႐ြာမွာပဲ ေမြးၿပီး ႀကီးျပင္းလာၾကတဲ့ သူေတြပါ။

႐ြာခံ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူေတြ ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရေတာ့ ႐ြာေလးက အရင္တုန္းက ႐ြာသူ႐ြာသားေတြ အကုန္လုံး က်န္းမာေပ်ာ္႐ြင္ခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီမွာေတာ့ ထူးဆန္းတဲ့ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးက ႐ြာသူ႐ြာသားေတြကို ႐ိုက္ခတ္လာပါတယ္။ အသက္ ၅ႏွစ္ကေန ၇ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးငယ္ေတြအကုန္လုံး ေရာဂါျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ေဝဒနာေတြကို စတင္ခံစားၾကရပါေတာ့တယ္။

ေရာဂါျဖစ္ၿပီး အသက္ရွင္က်န္ခဲ့တဲ့ ကေလး ေတြအားလုံးဟာ ႀကီးထြားမႈႏႈန္းေတြ ရပ္တန႔္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြအ႐ြယ္ေလာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ လူပုေလးေတြလိုမ်ိဳး ျဖစ္သြားၾကပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႐ြာမွာရွိတဲ့ လူအမ်ားစုက လူပုေလးေတြ ျဖစ္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတစ္ပုံစံတည္းေရာဂါျဖစ္တာ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ပဲလား၊ က်ိန္စာဆိုးေတြ ေၾကာင့္ပဲလားဆိုတာေတာ့ ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ပါဘူး။

(၂) လူတစ္ေယာက္တည္း ေနထိုင္တဲ့႐ြာေလး

႐ြာလို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုေလးေတြေျမာက္ျမားစြာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အစုအဖြဲ႕ေနရာေလးလို႔ သိထားၾက ၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေနထိုင္သူတစ္ေယာက္တည္းရွိတဲ့႐ြာေလး အျဖစ္ထူးျခားစြာရွိေန တာကေတာ့ ဒိုဘ႐ူဇာဆိုတဲ့ ႐ြာငယ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။

အရင္တုန္းကေတာ့ အဲဒီ႐ြာေလးမွာ ေနထိုင္သူစုစုေပါင္း အေယာက္၂၀၀ေလာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၂၀၁၉ခုႏွစ္ေလာက္မွာေတာ့ ဒိုဘ႐ူဇာ႐ြာေလးမွာ ေနထိုင္ သူ သုံးဦးပဲ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ြာေလးရဲ႕ကံဆိုးမႈေတြကရပ္တံ့မသြားေသးပဲ ႐ြာသားႏွစ္ေယာက္အသတ္ခံလိုက္ရ ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဂရီဇာဆိုတဲ့အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ပဲ ႐ြာေလးမွာ က်န္ခဲ့ေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ြာေလးမွာက်န္ ခဲ့တဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသားျဖစ္တဲ့ ဂရီဇာ ကိုတစ္ခါတရံမွာ သူပိုင္တဲ့ လယ္ထဲမွာေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။

ရွပ္အက်ၤ ီတစ္ထည္နဲ႔ အနည္းငယ္ၿပဲေနတဲ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီကို ဝတ္ထားေလ့ရွိတဲ့ ဂရီဇာကို အေဖာ္ျပဳေပးေနတာ ေတာ့ ေခြး၅ေကာင္၊ ေၾကာင္ေလး ၂ေကာင္ႏွင့္ ဘဲငန္း ၁၅ေကာင္၊ ၾကက္ ၄၂ေကာင္၊ ဝက္ အေကာင္ ၅၀၊ဘဲ ေကာင္ေရ ၁၂၀ ႏွင့္ ေထာင္ခ်ီေနတဲ့ ပ်ားေကာင္ေရေတြနဲ႔ တူတူ ေနထိုင္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဂရီဇာက ေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္အထိသူ႔႐ြာေလးကို မစြန႔္ပဲ ေနထိုင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ တျခားေနရာကိုထြက္မသြား ေသး တာလဲေတာ့ အခုထိေျပာၾကားထားျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

(၃) မိန္းကေလးေတြပဲေမြးတဲ့ ႐ြာေလး

ပိုလန္ႏိုင္ငံက ႐ြာေလးတစ္႐ြာျဖစ္တဲ့ ျမဴ႕ဂ်ာစ့္ေအာ္ဇာ့စကီး ဆိုတဲ့ ႐ြာေလးကေတာ့ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံထူးျခား ေနပါတယ္။ အဲဒီ႐ြာေလးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးသားအမ်ိဳးသမီးေတြက ကေလးေမြးလိုက္ တိုင္း မိန္းကေလးေတြခ်ည္း ေမြးေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ႐ြာမွာေနထိုင္တဲ့ ေယာက်္ားေလးတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေပမယ့္ အားလုံးက အသက္အ႐ြယ္ႀကီးေနၾကပါၿပီ။ ငယ္႐ြယ္တဲ့ေယာက်္ားတစ္ဦးတစ္ေလမွ ရွိမေနပါဘူး။ အခုလိုျဖစ္ တာ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္တာေတာင္မွ မီးဖြားလိုက္တိုင္း မိန္းကေလးေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတဲ့ အ တြက္ ႐ြာရဲ႕မ်ိဳးဆက္ပ်က္ကိန္းကို ျမင္ေနရၿပီလို႔ေတာင္ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ႐ြာေလး ရဲ႕ အႀကီးအကဲ အာဏာပိုင္ေတြက သားေယာက်္ားေလး ေမြးႏိုင္တဲ့ မိဘေတြကို ဆုေတြေပးမယ္လို႔ေတာင္ ေၾကညာထားရပါတယ္။ ေယာက်ာ္ေလးေတြမရွိေတာ့တာမို႔ ႐ြာမွာ ေယာက်္ားေတြ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြကို မိန္းကေလးေတြပဲ လုပ္ေနရေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

(၄) တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးစကားမေျပာပဲ ေလခြၽန္ၿပီးဆက္သြယ္ၾကတဲ့ ႐ြာေလး

လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးဆက္သြယ္ဖို႔ ဘာသာစကားဆိုတာလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာစကားအစား ငွက္ေတြလို ေလခြၽန္သံနဲ႔ ဆက္သြယ္စကားေျပာတဲ့႐ြာေလး တစ္႐ြာရွိေနပါတယ္။ တူရကီရဲ႕ အေနာက္ကမ္း႐ိုးတန္းမွာ ရွိတဲ့ ႐ြာေလးကေတာ့ အဲဒီလို ေလခြၽန္သံနဲ႔ ဆက္သြယ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာစကားမရွိပဲ ငွက္ေတြလိုေလခြၽန္ သံေပးၿပီး ဆက္သြယ္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႐ြာမွာေနထိုင္တဲ့လူေတြက စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုဦးစားေပးလုပ္ ေဆာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ြာမွာေနထိုင္တဲ့ လူေတြက လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ေျပာင္းဖူး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနဲ႔ မုန္လာဥ နီစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ အလုပ္ေတြကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

႐ြာေလးဟာ ေတာင္တန္းေတြၾကားထဲမွာ ရွိတာေၾကာင့္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ ေလခြၽန္ျခင္းက ပဲ့တင္သံေတြေၾကာင့္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း သာမက အေဝးတစ္ေနရာက သူတို႔႐ြာသာေတြကို ပါဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ အထိ အဆင္ေျပလွတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အခုေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ ႐ြာေလးေတြက ေ႐ႊဉာဏ္ရွင္ပရိသတ္ေတြကို အံအားသင့္ေစခဲ့ပါသလဲ။ တကယ္လို႔သာ သြားလည္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို႐ြာေလးမ်ိဳးကိုသြားလည္ခ်င္ပါသလဲဆိုတာကို ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။ အားလုံးပဲ စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစ။

Credit

အမ္းၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ထိုင္ျပီး စားခြင့္ျပဳသည့္ ထမင္းဆုိင္ပိုင္႐ွင္ႏွင့္ စားသုံးသူ ႏွစ္ဦးတို႔ တရားစြဲခံရ

ေအာက္တုိဘာ ၉ ၊ စစ္ေတြ

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၃)ရက္ကြက္႐ွိ ထမင္းဆိုင္တြင္ ထိုင္စားခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ဆုိင္ပုိင္႐ွင္ တစ္ဦးႏွင့္ စားသုံးသူႏွစ္ဦး

ေအာက္တုိဘာ(၇)ရက္ေန႔က သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲခံရေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

ယမန္႔ေန႔ (ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္)က ၄င္းၿမိဳ႕႐ွိ ကုိဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ဆုိင္မ်ားတြင္

ပါဆယ္စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိ လိုက္လံစစ္ေဆးစဥ္ ေဒၚခင္သီတာ ထမင္းဆိုင္တြင္ ဆိုင္ထိုင္စားခြင့္ျပဳထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ္းၿမိဳ႕ေဒသခံ ကုိမ်ိဳးလြင္က DMG သုိ႔ေျပာသည္။

“အဲဒီေန႔က ဆရာဝန္ႀကီးအပါဝင္ အဲဒီအဖြဲ႕ကစစ္ေဆးတဲ့အခ်ိန္မွာေတြ႕တာ။ ဘယ္သူက တရားလုိလုပ္ၿပီးေတာ့ စြဲထားတာမသိေသးဘူး” ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ တရားစြဲခံရျခင္းမွာမွန္ကန္ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ ပုဒ္မ-၂၅/၃(က)ျဖင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မုိးက

တရားလုိျပဳလုပ္ကာ စြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကုိကုိျမတ္က DMG သုိ႔ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ကုိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဥပေဒနဲ႔တရားစြဲထားတယ္။ ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္မုိးက တရားလုိ လုပ္ၿပီးေတာ့စြဲထားတာ။

ကုိဗစ္ကာလမွာ ပါဆယ္စနစ္နဲ႔ေရာင္းရမယ့္ဆုိၿပီးေတာ့အသိေပးထားတာကုိ သူတုိ႔က မလုိက္နာၾကပါဘူး” ဟု ၄င္းက႐ွင္းျပသည္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မုိးက “အဲဒီဆုိင္႐ွင္ကုိ Stay at home ကာလကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေျပာတာ အႀကိမ္ႀကိမ္႐ွိၿပီ။

ကုိဗစ္ကာကြယ္၊ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပါဆယ္စနစ္နဲ႔ေရာင္းပါလုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့လုိက္နာမႈမ႐ွိတဲ့အတြက္ အခုလုိတရားစြဲရတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

လက္႐ွိမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကိုသိလို၍ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းအား DMG က ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္မရ႐ွိခဲ့ေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ေဘာက္သီးစုရပ္ကြက္႐ွိ“ျမင့္ျမတ္ေမာင္” ေဘာ္ဒါေဆာင္တြင္ ကိုဗစ္ကာလအတြင္းခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ

ပညာသင္ၾကားသည္ဟုဆိုကာ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ပိုင္႐ွင္အား ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒျဖင့္အေရးယူရန္

ၿမိဳ႕နယ္ Covid-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းေဘာ္ဒါေဆာင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲပညာသင္ၾကားေနသျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ၅ ဦးႏွင့္ ဆရာမ ၁ ဦးတို႔ Covid Positive ထြက္႐ွိခဲ့သည္ဟုလည္း

ၿမိဳ႕နယ္ Covid-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီက ဆိုထားသည္။

ကိုဗစ္ဒုတိယလိုင္းျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ရန္ညႊန္ၾကားခ်ိန္တြင္ ၎ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္အဆင္မေျပသျဖင့္ လက္ခံထားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု

“ျမင့္ျမတ္ေမာင္”ေဘာ္ဒါေဆာင္ပိုင္႐ွင္ ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းက ႐ွင္းလင္းထားသည္။

လက္႐ွိ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မလိုအပ္ဘဲအျပင္မထြက္ၾကရန္ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားက ညႊန္ၾကားထားၿပီး

ေစ်းဝယ္သြားရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥအတြက္သြားလာရန္ အျပင္ထြက္ ကတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးလ်က္႐ွိေနသည္။

ယင္းသို႔ အျပင္ထြက္ခြင့္အေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ရာမပါ႐ွိဘဲ အျပင္ထြက္သူမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူ မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။

ထို႔အတူ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ေန႔လည္ ၁၁ နာရီေနာက္ပိုင္း က်န္းမာေရးကိစၥမွလြဲ၍အျပင္ထြက္လွ်င္ သဘာဝေဘးအႏၲဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ

ဥပေဒပုဒ္မ-၃၀(က)အရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ကိုဗစ္ ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္၊ကုသေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္အထိ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ရခိုင္တြင္

ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕လူနာ (၁၈၁၁)ဦးအထိ႐ွိလာေနၿပီး ေဆး႐ံုမွဆင္းခြင့္ရ႐ွိသူ (၁၅၁၀) ဦး႐ွိကာ ေသဆံုးသူ (၈) ဦးအထိ႐ွိေၾကာင္း Rakhine Covid-19 Watch မွ သိရသည္။

Photo Crd : Covid Information For Rakhine

Credit

ဆိုင္မွာ သြားဝယ္ ရင္ ေသာင္းခ်ီေပးရ မယ့္ နာမည္ႀကီး ဗီတာမင္ ဒီ ကို အလကား ရယူနည္း

ဆိုင္မွာ သြားဝယ္ ရင္ ေသာင္းခ်ီေပးရ မယ့္ နာမည္ႀကီး ဗီတာမင္ ဒီ ကို အလကား ရယူနည္း

ကိုဗစ္ အတြက္အေရးႀကီးတဲ့ ဗိုက္တာမင္ D အေၾကာင္း ဖတ္ဖူးသမၽွမၽွေဝပါရေစ။ က်မ္းမာေရးပညာရွင္ေတြက ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေရး အားေဆးေပးရာမွာ Zinc အျပင္ ဗိုက္တာမင္ D ကို ေပးေနၾကပါၿပီ။

လူ႔အေရျပားေအာက္ က အဆီကို ေနေရာင္ထိတဲ့အခါ အဆီက ေနေရာင္က UVB ကို စုတ္ယူၿပီး ဗိုက္တာမင္ D ခ်က္လုပ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အႏွံ့ D ကို ပို႔ေပးတယ္။ ဗိုက္တာမင္ D ဟာ ခႏၶာကိုယ္ထဲဝင္လာတဲ့ ကယ္လ္စီယံ ကိုစုတ္ေပးတယ္၊ အရိုးေတြမာေစတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ ထဲဝင္လာတဲ့ မေကာင္းတဲ့ ဘက္တီးရီးယား နဲ႔ ဗိုင္းရပ္စ္ ေတြကို ကာကြယ္တယ္။ ကင္ဆာကို တိုက္တယ္။ စိတ္က်ေရာဂါ ကို ကာကြယ္တယ္။ ႂကြက္သား ကို ေတာင့္တင္းေစတယ္။

ဗိုက္တာ မင္ D ေလ်ာ့ရင္ ခါးနာတယ္၊ စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္တယ္။ တျခားေရာဂါေတြဝင္တယ္၊ ဆံပင္ကၽြတ္တယ္။ ေရာဂါစုံနဲ႔ ေသတတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီးေတြ ေနပူစာ လွုံၾကတယ္၊ ေန႔တိုင္း ေနပူစာလွုံရင္ လူႀကီးေတြက်မ္းမာလာမယ္။ အခန္းထဲ ေအာင္းခိုင္းထားရင္ ဗိုက္တာမင္ D ခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ေရာဂါတခုၿပီး တခု ျဖစ္မယ္။

ေနေရာင္မရရင္ ငါး အသား နဲ႔ ၾကက္ဥ စားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနေရာင္ထဲက ရတာထက္နည္းပါတယ္။ ေန႔တိုင္းစားေနဖို႔ လိုပါတယ္။

၁၀ နာရီ မွ ၁၁ နာရီၾကား ေန (ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ ေန႔ခင္းေန) မွာ ၁၀ မိနစ္ ကေန နာရီဝက္ၾကား ရပ္ေပးပါ။ ေနပူျပင္းရင္ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ပဲ လိုပါတယ္။ နာရီဝက္ေလာက္ ေနက ရတဲ့ D ဟာ 20000 Iu အထိရနိုင္တယ္။ တပါတ္မွာ သုံးခါ အနည္းဆုံးေနေရာင္ ထိေပးရရင္ တပါတ္စာ D လုံေလာက္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတခုကို ေနေရာင္တိုက္ရိုက္ရရင္ ရပါၿပီ။ တကိုယ္လုံးခၽြတ္စရာမလိုပါဘူး။

အသားညိဳတဲ့ လူေတြဟာ ျဖဴတဲ့လူေတြထက္ ေနထဲက ဗိုက္တာမင္ D ရတာ ေႏွးတယ္။ ေနထဲမွာ ပိုၿပီးၾကာၾကာေနရပါတယ္။ အသားညိဳမဲ တဲ့ လူေတြ ဟာ ဗိုက္တာမင္ D ေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။

ေနေရာင္ထဲမွာမဟုတ္ပဲ အျပင္ထြက္ေနရင္ေတာင္ ဗိုက္တာမင္ D ကိုသြယ္ဝိုက္ရပါတယ္။ ဗိုက္တာမင္ D ကို မွန္ကတဆင့္ဝင္တဲ့ ေနေရာင္ကေန လုံးဝ မရပါဘူး။ ေနနဲ႔တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕မွ ရတာပါ။

ေနပူစာ လွုံျဖစ္ေအာင္ လွုံၾကပါ။ ေန႔တိုင္းလွုံေလ ေကာင္းေလပါ။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္အေရးႀကီးတဲ့ ဗိုက္တာမင္ တမ်ိဳး အလကား ရတာေပါ့။ ေသာင္းခ်ီေပးရတဲ့ ဗိုက္တာမင္ D ေဆး ေတြ ဝယ္စရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့။

က်မ္းမာၾကပါေစ။

Kyaw Swa Min

သတင္းေကာင္းပါ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆးသန္း၂၀၀၀ ျဖန႔္ေဝေပး မည့္ WHO ၏(၉၂)နိုင္ငံ အစီအစဥ္ တြင္ျမန္မာနိုင္ငံပါဝင္ပါတယ္ဗ်ာ

သတင္းေကာင္းပါ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆးသန္း၂၀၀၀ ျဖန႔္ေဝေပး မည့္ WHO ၏(၉၂)နိုင္ငံ အစီအစဥ္ တြင္ျမန္မာနိုင္ငံပါဝင္ပါတယ္ဗ်ာ

COVID-19 ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို အျမန္ဆုံးထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္အတြက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ လာမည့္ႏွစ္တြင္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္ေဆးကို ထုတ္လုပ္ရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ WHO မွ ကာကြယ္ေဆး သန္း( ၂၀၀၀ ) ျဖန႔္ေဝေပးမည့္ အစီအစဥ္ရွိေနၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံပါဝင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

COVAX အဖြဲ႕အစည္း သည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံခ်က္၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ကာ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာ နိုင္ငံမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

(၉၂)နိုင္ငံတြင္ရွိေသာ လူဦးေရ (၂၀)%ကို လႊမ္းၿခဳံနိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနႏွင့္ ပထမဦးစားေပးတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဦးစားေပးအေနျဖင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားျဖစ္ကာ တတိယဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေရာဂါအခံရွိသူမ်ားကို အသီးသီးေ႐ြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရန္ကုန္သတင္းဌာနခြဲ

ယူနီကုတ္ျဖင့္ဖတ္ရန္

သတင်းကောင်းပါ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးသန်း၂၀၀၀ ဖြန့်ဝေပေး မည့် WHO ၏(၉၂)နိုင်ငံ အစီအစဉ် တွင်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်ဗျာ

COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို အမြန်ဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်များမှ လာမည့်နှစ်တွင် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ထိရောက်သော ကာကွယ်ဆေးကို ထုတ်လုပ်ရန် အပြိုင်အဆိုင်အားထုတ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပြီး လာမည့်နှစ်တွင် WHO မှ ကာကွယ်ဆေး သန်း( ၂၀၀၀ ) ဖြန့်ဝေပေးမည့် အစီအစဉ်ရှိနေပြီး အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

COVAX အဖွဲ့အစည်း သည် ကာကွယ်ဆေးထိုးစီမံချက်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကာ အလယ်အလတ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသော နိုင်ငံများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

(၉၂)နိုင်ငံတွင်ရှိသော လူဦးရေ (၂၀)%ကို လွှမ်းခြုံနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် ပထမဦးစားပေးတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ထမ်းများကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်ကာ တတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် ရောဂါအခံရှိသူများကို အသီးသီးရွေးချယ်ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ရန်ကုန်သတင်းဌာနခွဲ

တိရိစာၦန္ေတြ သားေမြးရန္ ကိုယ္ဝန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ လြယ္ထားရတယ္လို႔ သင္တို႔ထင္သလဲ

မိခင္တစ္ဦးသည္ မ်ားေသာအားျဖစ္ ကိုယ္ဝန္ကို (၁၀) လေလာက္လြယ္ထားရပါတယ္။ မိမိ ဝမ္းဗိုက္ထဲက ကေလးက်န္းမာရန္ ကေလးမ်ားလိုအပ္သည့္ အရာအားလုံးကို ရရွိေစရန္ အခ်ိန္ေပးျပင္ဆင္ထားရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တိရစာၦန္မ်ားသည္ သူတို႔၏ကေလးမ်ားကို ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း (သို႔) တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္အတြင္း ေမြးဖြါးေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္တိရစာၦန္ေတြက ကိုယ္ဝန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္လြယ္ထားရသလဲဆိုကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆာင္းပါးေအာက္တြင္ ဗဟုသုတရေစရန္အတြက္ ေဖၚျပေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Opossum အမည္ရွိ ႂကြက္မ်ိဳးစိတ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ကေတာ့ ၁၂ ရက္သာၾကာပါတယ္။

၂။ဂီနီဝက္ ေတြကေတာ့ ရက္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ကိုယ္ဝန္သယ္ေဆာင္ထားရပါတယ္။

၃။ေၾကာင္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ကေတာ့ ၆၃ ရက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၄။ေခြးေတြကေတာ့ ၆၅ ရက္ၾကာျမင့္ပါတယ္။

၅။ Raccoon အမည္ရွိ ေၾကာင္မ်ိဳးစိတ္ေတြကေတာ့ ၆၅ ရက္ၾကာကိုယ္ဝန္လြယ္ရပါတယ္။

၆။က်ားေတြကေတာ့ ရက္ေပါင္း ၁၁၀ ၾကာကိုယ္ဝန္လြယ္ရပါတယ္။

၇။ဝက္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ကေတာ့ ၁၁၅ ရက္ၾကာျမင့္ပါတယ္

၈။ပန္ဒါေတြကေတာ့ ၁၃၅ ရက္ၾကာမွကေလးေမြးပါတယ္။

၉။Lemur အမည္ရွိတဲ့ ေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္ေတြကေတာ့ ရက္ေပါင္း ၁၃၅ ရက္ၾကာကိုယ္ဝန္သယ္ေဆာင္ထားရပါတယ္။

၁၀။ Bear ဝက္ဝံေတြကရက္ေပါင္း ၂၂၀ မွသားေမြးပါတယ္။

၁၁။ဖ်ံမ်ားကေတာ့ ရက္ေပါင္း ၂၈၀ ၾကာပါတယ္။

၁၂။ျမင္းေတြကေတာ့ ၃၃၅ ရက္ၾကာပါတယ္

၁၃။လင္းပိုင္ျဖဴေတြကေတာ့ ရက္ေပါင္း ၄၅၀ ၾကာကိုယ္ဝန္သယ္ေဆာင္ထားရပါတယ္။

၁၄။သစ္ကုလားအုပ္မ်ားကေတာ့ ၄၆၅ ရက္ၾကာေအာင္ကိုယ္ဝန္ကို လြယ္ရပါတယ္။

၁၅။Walrus ေတြကေတာ့ ရက္ေပါင္း ၆၀၀ ၾကာမွတစ္သားေမြးပါတယ္။

၁၆။တိရစာၦန္ေတြထဲမွာေတာ့ ဆင္ ကေတာ့အၾကာဆုံးကိုယ္ဝန္သယ္ေဆာင္ေသာမိခင္လို႔ထင္ပါတယ္။သူကေတာ့ ရက္ေပါင္း ၆၆၅ ရက္ၾကာျမင့္ပါတယ္။

Credit

Writer PPH

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံအတြင္း ဆန္တစ္ျပည္ ၁၀၀၀က်ပ္ႏႈန္း ကားျဖင့္လွည့္လည္ ေရာင္းခ်ေပးမည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံအတြင္း ဆန္တစ္ျပည္ ၁၀၀၀က်ပ္ႏႈန္း ကားျဖင့္လွည့္လည္ ေရာင္းခ်ေပးမည္

ႏိုင္ငံေတာ္အရန္ရိကၡာဆန္အျဖစ္ စုေဆာင္းထားေသာ ဧည့္မထဆန္အုပ္စု ဆန္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ တစ္ျပည္လွ်င္ တစ္ေထာင္က်ပ္ႏႈန္း၊ တစ္အိတ္လွ်င္ ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၁)ရက္တို႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ကားျဖင့္ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္း (မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒ထံမွ သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ သဂၤဇာေခ်ာင္းပတ္လမ္း၊ ခ်မ္းသာရဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္အနီးတြင္ နံနက္(၉)နာရီမွ စတင္ကာ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာရပ္ကြက္မ်ားကိုလည္း ကားျဖင့္ဆက္လက္ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ကာ လူစုလူေဝးမျဖစ္ေအာင္လည္း စနစ္တက် ၾကပ္မတ္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္တစ္ျပည္ကို တစ္ေထာင္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္သလို ၾကက္သြန္နီ၊ အာလူး၊ ခ်င္း စသည့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။Source : Ah Lin Nge

Unicode

မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာစံအတွင်း ဆန်တစ်ပြည် ၁၀၀၀ကျပ်နှုန်း ကားဖြင့်လှည့်လည် ရောင်းချပေးမည်

နိုင်ငံတော်အရန်ရိက္ခာဆန်အဖြစ် စုဆောင်းထားသော ဧည့်မထဆန်အုပ်စု ဆန်များကို အများပြည်သူများသို့ တစ်ပြည်လျှင် တစ်ထောင်ကျပ်နှုန်း၊ တစ်အိတ်လျှင် နှစ်သောင်းလေးထောင်ကျပ်နှုန်းဖြင့် အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့နှင့် (၁၁)ရက်တို့တွင် မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်များသို့ ကားဖြင့် လှည့်လည်ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) ဥက္ကဋ္ဌထံမှ သိရသည်။

အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ သင်္ဂဇာချောင်းပတ်လမ်း၊ ချမ်းသာရဘုရား အနောက်ဘက်မုခ်အနီးတွင် နံနက်(၉)နာရီမှ စတင်ကာ သွားရောက်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသောရပ်ကွက်များကိုလည်း ကားဖြင့်ဆက်လက် လှည့်လည်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကာ လူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်လည်း စနစ်တကျ ကြပ်မတ်ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။

ပြည်သူများအနေဖြင့် ဆန်တစ်ပြည်ကို တစ်ထောင်ကျပ်နှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သလို ကြက်သွန်နီ၊ အာလူး၊ ချင်း စသည့် အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဝယ်ယူနိုင်ရန် ထည့်သွင်းရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။Source : Ah Lin Nge

ကိုဗစ္ကာလအတြင္း ခိုးဖြင့္ခဲ့တဲ့ ေကတီဗီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ဆိုင္လာေဖာက္သည္မ်ားကို ေထာင္ ၁ ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္

ကိုဗစ္ကာလအတြင္း ခိုးဖြင့္ခဲ့တဲ့ ေကတီဗီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ဆိုင္လာေဖာက္သည္မ်ားကို ေထာင္ ၁ ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကာလမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ေကတီဗီဆိုင္က ဆိုင္ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ေကတီဗီကိုသြားေရာက္ၿပီး သီခ်င္းဆိုသူအခ်ိဳ႕ကို မေန႔ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ ညေနပိုင္းက မုံ႐ြာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးကေန အလုပ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ခြဲ အမိန႔္ခ်လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မုံ႐ြာ (အလုံ သုံးေထာင့္ခြၽန္း) လမ္းဆုံအနီးမွာ တရားမဝင္ဖြင့္ေနတဲ့ ရိမ္းဘိုးေကတီဗီဆိုင္ကို ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာမွာ ေကတီဗီအခန္းအတြင္း သီခ်င္းဆိုေနတဲ့ ဧည့္သည္ အမ်ိဳးသား ၃ ေယာက္နဲ႔ ဆိုင္ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီး ၄ ေယာက္ သီခ်င္းဆိုေနတာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးအေရးယူၿပီး အမႈဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“အဲ့ဒီအမႈကို အလုံရဲကင္းစခန္းမႉး ဒုရဲအုပ္ မိုးမင္းထြန္းက အမႈစစ္တယ္ ၊ ရဲစြဲခ်က္အမွတ္ ၇၇၆/၂၀၂၀ နဲ႔ တရားစြဲတယ္ ၊ တရား႐ုံးက ရာဇသတ္ႀကီး အမႈ အမွတ္ ၂၀၅၅/၂၀၂၀အရ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔က အမႈတြဲလက္ခံၿပီး ၾကားနာစစ္ေဆးတယ္ ၊ ေနာက္တစ္ေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚစုနႏၵာစိုးက ဥပေဒပုဒ္မ-၂၅ အရ အလုပ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ ၆ လ က်ခံဖို႔ အမိန႔္ခ်ခဲ့တာျဖစ္တယ္”လို႔ တရားစြဲဆိုေရးမွာပါဝင္တဲ့ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ျမဴးဇစ္ဇုန္ေကတီဗီနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္မွာ ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕လူနာေတြ မ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္နဲ႔ မန္ေနဂ်ာကို တရားစြဲဆိုထားတဲ့ ျဖစ္စဥ္လည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ကစလို႔ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ တားျမစ္အမိန႔္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေကတီဗီ ၊ ဘား၊ အႏွိပ္ခန္းေတြ အျပင္ ျပည္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အိမ္ ၂ အိမ္ အပါအဝင္ အမႈေပါင္း ( ၈၅၆ )မႈ ၊ က်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးသားေပါင္း (၁၆၂၆ )ေယာက္ ၊ အမ်ိဳးသမီး (၈၂) ေယာက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အမႈဖြင့္အေရးယူထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

Source: ZCC

ေန႔စား၊ အေႏွးယာဥ္နဲ႔ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီအလုပ္သမားမ်ား ေထာက္ပံ့ေၾကး (၃၀၀၀၀) အတြက္ စာရင္းေပးႏိုင္ၿပီ

ေန႔စား၊ အေႏွးယာဥ္နဲ႔ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီအလုပ္သမားမ်ား ေထာက္ပံ့ေၾကး (၃၀၀၀၀) အတြက္ စာရင္းေပးႏိုင္ၿပီ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲၿပီး လူမႈဖူလုံေရးစနစ္မွာ အက်ဳံးမဝင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စက္မႈဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ႐ုံးေတြကို စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၿပီလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(FWFM)ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးစနစ္မွာအက်ဳံးမဝင္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား၊ ေန႔စား၊ ယာယီ၊ ပုတ္ျပတ္၊ အေႏွးယာဥ္နဲ႔ ဆိုင္ကယ္တကၠစီ အလုပ္သမားေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က တစ္ေယာက္ကို က်ပ္(၃၀၀၀၀)ေထာက္ပံ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေလွ်ာက္ထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္တာပါ။

လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေန ၾကပ္တည္းေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ နာမည္၊ အေဖနာမည္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ လက္မွတ္၊ မွတ္ခ်က္ပါတဲ့ Form ကို ျဖည့္သြင္းၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စက္မႈဇုန္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ႐ုံးေတြကို ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရး အက်ဳံးမဝင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြ တစ္ေယာက္ကို က်ပ္(၃၀၀၀၀)ေပးမယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာလ (၈)ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ အလုပ္သမားလူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာခဲ့တာပါ။

ရန္ကုန္မွာေတာ့ အစိုးရခြင့္ျပဳထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြကလြဲၿပီး က်န္တဲ့လုပ္ငန္းကဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္မသြားၾကဖို႔နဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကဝ န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔လည္း ေအာက္တိုဘာ(၂၁)ရက္ေန႔အထိ အလုပ္မသြားဖို႔ က်န္းမားေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အမိန႔္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

Source: ZCC

ျမန္မာျပည္မွာ ကိုဗစ္လူနာ ေတြ႕ရွိမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာေပမယ့္ ေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္တက္လာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း

ျမန္မာျပည္မွာ ကိုဗစ္လူနာ ေတြ႕ရွိမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာေပမယ့္ ေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္တက္လာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း

ေအာက္တိုဘာ ၉ သုံးသပ္ခ်က္ ကိုဗစ္ ေသႏႈန္းက ဘာေၾကာင့္တက္လာတာလဲ?

အေျဖရွာဖို႔ေတာ့လိုေနပါၿပီ ကိုဗစ္ ေသႏႈန္းကို လူနာေတြထိုးတက္လာတဲ့ စက္တင္ဘာ ၂၁ ကေန ၃၀ အထိ ျပန္ၾကည့္တာ တရက္ပ်မ္းမွ် ၁၅ေယာက္ေသပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ကေန ၉ အထိ ျပန္တြက္တာ တရက္ပ်မ္းမွ် ၂၈ ေယာက္ခန႔္ေသပါတယ္။

အေသမ်ားဆုံး ေနရာေတြက ၅ ေအာက္တိုဘာအထိ ေဒတာအရဆို ရန္ကုန္က ၂.၈ ရာႏႈန္း၊ မြန္ျပည္နယ္က ၂.၂၈ ရာႏႈန္း၊ ပဲခူးက ၀.၆ ရာႏႈန္၊း မန္းေလးက ၀.၄ ရာႏႈန္း၊ ရခိုင္က ၀.၃ ရာႏႈန္း

ကိုဗစ္မ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္း ေနရာတိုင္း လူေသႏႈန္း မျမင့္ပါဘူး ပုံကိုၾကည့္ရင္ျမန္မာက သူမ်ားေတြလို ေကစ့္မ်ားလို႔ အခ်ိဳးက် ေသႏႈန္းမ်ားတာနဲ႔မတူပဲ တစုံတရာေၾကာင့္ ေကစ့္ သိန္းမခ်ီေသးတာေတာင္မွ ေသႏႈန္းက ၉၀ ဒီဂရီ နီးပါး ထိုးတက္လာတာေတြ႕ရပါမယ္

ဘယ္လိုေနရာေတြ ႏိုင္ငံေတြ ေသတာမ်ားလဲ အရည္အေသြးရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ quality care လို႔ ေခၚတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေလ်ာ့က်သြားရင္ ေသႏႈန္းေတြ တက္လာပါတယ္။ ဥပမာ ေဆး႐ုံေတာ့ တက္ပါတယ္ ဆရာဝန္ ေအာက္ဆီဂ်င္ အာဟာရ ေဆးဝါး အစစအရာရာ မႏိုင္မနင္းျဖစ္ေနရင္ အသက္ႀကီးသူေတြ ေသပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ပထမပတ္ ပ်မ္းမွ် ၂၈ ေယာက္ ရွိပါတယ္ ဒုတိယပတ္ ကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ ပိုမ်ားလာၿပီဆိူ Refine strategy လိုေနပါၿပီ။ တနာရီ ကို ပ်မ္းမွ် တေယာက္ေက်ာ္ေသေနတာ ကို ဘယ္လိုဆြဲခ်မလဲ ဆိုတာ အေရးတႀကီးစဥ္းစားရပါေတာ့မယ္

ဒီတိုင္း ဆက္သြားမယ္ဆို လူနာသိန္းခ်ီ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ရဲ႕ ေသႏႈန္းကို လူနာ ေသာင္းဂဏာန္းပဲ ရွိတဲ့ ျမန္မာက ၂ ပတ္အတြင္း ျဖတ္ေက်ာ္သြားၿပီး ျမန္မာ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက ဒါပဲလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ရင္ဆိုင္ရေတာ့မွာပါ။

တကမာၻလုံး စုစုေပါင္းေသႏႈန္းမွာ ျမန္မာက ဒီေန႔ အဆင့္ ၇၅ ေနရာကို တက္လွမ္းလာၿပီး ေန႔စဥ္ လူနာသစ္ ေသႏႈန္းမွာေတာ့ အဆင့္ ၁၈ ေနရာ ဆင္းသြားပါတယ္။

ေဒါက္တာဉာဏ္
ဘန္ေကာက္၊ ၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၀

လူ႔အသက္ေတြ တန္ဖိုးရွိပါတယ္

Source: ZCC

True News and Knowledge