Dhamma

အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ အဘိဝံသဘြဲ႔ႀကီး ဆြတ္ခူးနိုင္ခ့ဲေသာသာသနာ့အာဇာနည္္

တစ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ပါး ၊သုံးပါးေလာက္သာေပၚထြက္တတ္တဲ့ အဘိဝံသ ဘြဲ႕ဆိုတာ က်က္မွတ္ေျဖဆိုရတာ ခက္ခဲလြန္းလို႔ လူသတ္ပြဲ ရဟန္းသတ္ပြဲလို႔ေတာင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ကမာၻသိ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက မိန႔္ခဲ့ဖူးပါသတဲ့။

ဒါေပမယ့္ ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္သူဟာ အာဇာနည္ေတြ ပါပဲ။ အဘိဝံသဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ထူးကို သိရွိသူတိုင္းဟာ တန္ဖိုးထားၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ပင္လွ်င္ အဘိဝံသဆိုတာကို တန္ဖိုးထားၿပီးေတာ့ ေလးစားၾကတယ္ သိရွိနားလည္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားတိုင္းဟာအသိအမွတ္ျပဳထားတ္။

ါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္လူသတ္စာေမးပြဲ (ေခၚ) မႏၲေလး-သက်သီဟ အဘိဝံသ-စာေမးပြဲအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ လမ္းၫႊန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ပရိယတၱိ သာသနဟိတ အသင္းႀကီးဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအသင္းႀကီးကို ‘သက်သီဟအသင္း’ ဟုလည္း ေခၚစမွတ္ျပဳၾကသလို႔

ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ သာသနာေဘာင္ ေလာကဝယ္ နာမည္ႀကီးတဲ့ အသင္းဆိုလည္း မမွားဖြယ္ရာ မရွိေပ ထို ‘ပရိယတၱိ သာသနဟိတ အသင္းႀကီး’ က ႀကီးမႉး-က်င္းပေသာ စာေမးပြဲ အေထြေထြ ရွိၾကပါတယ္ ထိုထို အသင္းဆိုင္ရာ စာေမးပြဲမ်ားသည္ကား သက်သီဟ အဘိဝံသဘြဲ႕ (ေခၚ) ပရိယတၱိ သာသနဟိတ ဓမၼာစရိယ ဘြဲ႕ (အဘိဝံသစာေမးပြဲ) သာမေဏေက်ာ္ဘြဲ႕ (ေခၚ) ပရိယတၱိ သာသနာလကၤာရဘြဲ႕ (အလကၤာရစာေမးပြဲ) အျပင္ နိကာယ္ဘြဲ႕ (ေခၚ) နိကာယ္စာေမးပြဲမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။

ထို ‘သက်သီဟ အဘိဝံသဘြဲ႕ (ေခၚ) ပရိယတၱိ သာသနာဟိတ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ ရရွိဖို႔အတြက္ အသက္ေတာ္အားျဖင့္ (၂၇) အတြင္း ရွိေသာ ရဟန္းပ်ိဳမ်ားသာ ေျဖဆိုခြင့္ ရၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး ၊ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ အေျခခံ စာသင္တန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို ‘ပရိယတၱိ သာသနာဟိတ အသင္းႀကီး’ ၌

(၁) : သီးျခား စာသင္တန္း ႏွင့္ (၂) : – စာခ်တန္း (တစ္နည္း) ဓမၼာစရိယတန္း ဟူ၍ တန္းအားျဖင့္ ႏွစ္တန္း ခြဲျခားထားပါသည္ အေျခခံ စာသင္တန္းကို ဝင္ေရာက္လို႔သူမ်ားသည္ ပရိယတၱိ အေျခခံပညာသည္ ပထမျပန္ ႀကီးတန္းဆင့္ ရွိထားၾကရပါမည္။

အသက္ (၂၇) ၊ ဝါေတာ္အားျဖင့္ (၇) ဝါထက္ မႀကီးေသာ မည္သည့္ ရဟန္းပ်ိဳမ်ား မဆို လြတ္လပ္စြာ ေျဖဆိုခြင့္ ရွိၾကပါသည္။

ထို ‘အေျခခံ စာသင္တန္း’ တြင္ (၁) : – အာဂုံ ျပန္ဆိုျခင္း ႏွင့္ (၂) : – သေဘာ ေရးေျဖ ဟူ၍လည္း ထပ္မံ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားရွိေလသည္။ ပထမအဆင့္ျဖင့္သည့္ ‘အေျခခံ စာသင္တန္း’ ရဲ႕ အသင္း စဥ္းမ်ဥ္း ဥပေဒသအရ အာဂုံ ျပန္ဆိုျခင္း ကိစၥကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျဖဆိုႏိုင္ပါမွ ဒုတိယေျခလွမ္းျဖစ္တဲ့ သေဘာ ေရးေျဖကို ေျဖဆိုခြင့္ ရၾကမွာ ျဖစ္ပါသည္ မည္သည့္ အရာမွ လြယ္ကူလွသည္ကား မရွိလွေခ် အခါခပ္သိမ္း လြယ္ကူ ေခ်ာ္ေမြ႕ေနပါက ဘယ္မွာ အခက္အခဲဆိုတာ ရွိအံ့မည္နည္း။

ဒါေၾကာင့္ ထို ပရိယတၱိ သာသနာဟိ အသင္းႀကီး က က်င္းပေသာ သက်သီဟ (အဘိဝံသ) ဘြဲ႕သည္ကား ရဖို႔ မလြယ္ကူလွသလို႔ အင္မတန္မွလည္း အခက္အခဲပါဘိ ထို သက်သီဟ (အဘိဝံသ) စာေမးပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကမာၻ႔ေက်ာ္ လယ္တီ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမွ လူသတ္ စာေမးပြဲ ဟု ဤသို႔ မိန႔္ေတာ္မႈေလသတည္း

သီးျခား စာသင္တန္းရဲ႕ ျပဌာန္း က်မ္းစာမ်ား ထိုသီးျခား စာသင္တန္း၌ ျပဌာန္း က်မ္းစာမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ငွင္းတို႔ကား (၁) ေဒြမာတိကာ (ဝိနည္းငယ္ႏွစ္ေစာင္) (၂) ကစၥည္း သဒၵါႀကီး (သဒၵါ-ရွစ္ေစာင္တြဲ) (၃) အဘိဓမၼတၳ သဂၤဟ (သၿဂိဳလ္) (၄)ကစၥာယနသာရ (၅) ေဘဒစိႏၲာ (၆)အဘိဓာန္ (၇) ဆန္းက်မ္း (၈) ပုဒ္စစ္ (၉) သဒၵါစစ္ (၁၀) သံဝဏၰနာ

(၁၁) နည္းေလးဆယ္ (၁၂) မာတိကာ (၁၃) ဓာတုကထာ (၁၄) ယမိုက္ (ေအာက္ငါးက်မ္း) ဟူ၍ အသင္းႀကီးရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအရ ျပဌာန္းထားရွိၾကပါသည္ ထိုထို ျပဌာန္ က်မ္းစာတို႔ကို ‘အာဂုံ (လြတ္) ေက်ပြန္မွသာ အသင္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္အတြက္ သင့္ျမတ္လွေပ၏ ထိုမွ မဟုတ္ပါက (ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုပါက) မျမင္ႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲ အေပါင္း မ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕မည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္ မလြဲ က်ိန္းေသ ႀကဳံေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ထိုသီးျခား စာသင္တန္း၌ အာဂုံ (လြတ္) ျပန္ဆိုျခင္းကို ေျဖဆို ေအာင္ျမင္မွသာ ဆက္လက္၍ သေဘာ ေရးေျဖ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို သီးျခား စာသင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ အရွင္သူျမတ္မ်ားကို”ပရိယတၱိ သာသန ဟိတ အသင္းႀကီး” မွ ဂုဏ္ျပဳ ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ ဆြမ္း ဆန္ေတာ္တို႔ကို (၅) ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ေပးအပ္ လႉဒန္းမႈကို ခံထိုက္ပါေပ၏ (“နယုန္လတြင္ ထိုအသင္းစာေမးပြဲကို ျပဳလုပ္-က်င္းပၿပီး ၊ စာေအာင္ဆုကို ဝါဆိုလ၌ ေအာင္လက္မွတ္ (ဘြဲ႕လက္မွတ္) ဆက္ကပ္ ပူေဇာ္ပါသည္” ဟု သိရွိထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို ‘သီးျခား စာသင္တန္း’ ကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္၍ စာခ်တန္း (ေခၚ) ဓမၼာစရိယတန္းကို ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခြင့္ ရၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္ထို စာခ်တန္း၌မႈလည္း အသက္ေတာ္အားျဖင့္ (၃၂) ႏွစ္ ၊ ဝါေတာ္ (၁၂) ဟု သတ္မွတ္ထားရွိေလသည္။

စာခ်တန္း (ေခၚ) ဓမၼာစရိယတန္းရဲ႕ ျပဌာန္း က်မ္းစာမ်ား ထို ‘စာခ်တန္း (ေခၚ) ဓမၼာစရိယတန္း၌ သင္႐ိုး ၫႊန္တမ္းမ်ားသည္ အဓိအားျဖင့္ က်မ္းရင္း (၃) က်မ္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို က်မ္းရင္း (၃) က်မ္း ဟူသည္ကား

(၁) ပါရာဇိကဏ္ (၂) သီလကၡႏၶာ (၃) အ႒သာလိနီ ဟူ၍ က်မ္းရင္း (၃) က်မ္းသည္ ဘုရားေဟာေသာ ပါဠိေတာ္၌ ပါဝင္ပါသည္။ ထို စာခ်တန္းကိုမႈလည္း ဆက္လက္ၿပီး ႀကိဳးစားပိုင္ခြင့္ (၅) ႏွစ္တာ အသက္တမ္း ရွိပါသည္။ ထိုသတ္မွတ္ႏွစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက အၾကမ္းအားျဖင့္ သာခ ဟု အဘိဝံသ ဘြဲ႕ကို ဆက္ကပ္ပါသည္။ သာခ ဟူသည္ အဖ်ားဟု အဓိပၸါယရၿပီး ၊ မူလ သည္ကား အရင္းဟူ ဆိုစမွတ္ ျပဳၾကေလ၏။

ဆိုလိုသည္ကား သတ္မွတ္သည့္ ႏွစ္အတြင္း ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ပါက “ပရိယတၱိ သာသနဟိတ မႈလဓမၼာစရိယဘြဲ႕” (သို႔မဟုတ္) “သက်သီဟ အဘိဝံသ ဘြဲ႕” ကို လက္ခံ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ၊

ထိုသတ္မွတ္ႏွစ္ (၁၂ ဝါ ၊ ၃၂ ႏွစ္) မွ ေက်ာ္လြန္ေသာ အရွင္ျမတ္မ်ားကို “ပရိယတၱိ သာသနဟိတ သာခဓမၼာစရိယဘြဲ႕” ကို ဆက္ကပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

ယေန႔ေခတ္ဝယ္ အတိုေကာက္အားျဖင့္ သ.စ.အ ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ (ဒါမွ မဟုတ္) သက်သီဟ အဘိဝံသဘြဲ႕) ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳလာၾကပါသည္။

“ပရိယတၱိ သာသနဟိ သာခဓမၼာစရိယဘြဲ႕” ဟု ေရးေလ့ ေရးထ ယေန႔ေခတ္ဝယ္ မရွိၾကေပ . . . ။

သ.စ.အ ၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

‘သ’ ဆိုသည္မွာ သက်သီဟ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ကို ရည္ၫႊန္ၿပီး ၊ ျပည့္စုံလွသည့္ အနက္အဓိပၸါယ္သည္ကား “ပရိယတၱိ သာသနဟိတ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕” ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို ‘ပရိယတၱိ သာသနဟိတ အသင္းႀကီး’ ၌ ႀကီးမႉး က်င္းပေသာ ဓမၼာစရိယ (စာခ်တန္းဘြဲ႕) ျဖစ္၍ ထိုအသင္းကို အစြဲျပဳၿပီး ၊ ‘ပရိယတၱိ သာသနဟိတ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕’ ဟု ဤသို႔ အမွတ္အသား နာယူရပါသည္။ (မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ထိုအသင္းႀကီး တည္ရွိပါသည္။)

‘စ’ ဟူသည္ကား “ပရိယတၱိ ေစတီယဂၤဏဓမၼာစရိယဘြဲ႕ ” ျဖစ္ၿပီး ၊ ထိုဘြဲ႕ကို “ရန္ကုန္ အဘိ (သို႔မဟုတ္) ရန္ကုန္ အဘိဝံသ စာေတာ္ျပန္ပြဲ” ဟု ရဟန္း-ရွင္ / လူ အသိမ်ားၾက၏

ထိုအသင္းကို ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္၌ ႀကီးမႉးၿပီး ၊ သာသနာေတာ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ျမတ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ က်င္းပအပ္ေသာေၾကာင့္ ‘ပရိယတၱိ’ ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း ေ႐ႊတိဂုံရင္ျပင္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆင္ႏႊဲ႕ က်င္းပအပ္ေသာေၾကာင့္ ‘ေစတီယဂၤဏ’ ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း အၾကမ္းအားျဖင့္ နားလည္ထားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

‘အ’ ဆိုသည္မွာ ‘အစိုးရ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕’ ကို အတိုေကာက္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ဤသို႔ ‘အ’ ဟု သိျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစာေမးပြဲသည္ အစိုးရ ပထမျပန္ စာေမးပြဲ ႏွင့္အတူ ဆင္ယင္ က်င္းပအပ္ေသာ ‘အစိုးရ ဓမၼာစရိယ စာေတာ္ျပန္ဘြဲ႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္ ထိုစာေမးပြဲကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆင့္အေနျဖင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံမွ တရာဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ က်င္းပအပ္ေသာေၾကာင့္ ‘အစိုးရ’ ဆိုသည္ကို ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ထိုစာေမးပြဲတို႔၌လည္း အဆင့္အားျဖင့္ တရာဝင္ (၄) ဆင့္ရွိၿပီး ၊ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အဆင့္အလိုက္ ေအာင္လက္မွတ္ (ဘြဲ႕လက္မွတ္) တို႔ကို အစိုးရမွ ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။

ထိုအဆင့္ (၄) ဆင့္တို႔သည္ကား …

(၁) အစိုးရ ပထမငယ္တန္း (ေအာင္လက္မွတ္) (၂) အစိုးရ ပထမလတ္တန္း (ေအာင္လက္မွတ္) (၃) အစိုးရ ပထမႀကီးတန္း (ေအာင္လက္မွတ္) ႏွင့္ (၄) အစိုးရ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ (စာခ်တန္း) ဟူ၍ (၄) ဆင့္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ထိုစာခ်တန္းကို ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ပါက အစိုးရ တရာဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးအပ္ေသာေၾကာင့္ ထိုဘြဲ႕ကို ‘အစိုးရ သာသနဓဇဓမၼာစရိယဘြဲ႕’ ဟု ေခၚေဝၚ အသုံးလ်က္ ရွိပါသည္ ထိုအျပင္ (ထိုအဘိဝံသဘြဲ႕) ငါးႏွစ္တိုင္ ဆက္လက္၍ စာခ်တန္း၌ ပါဝင္ေသာ အ႒ကထာ က်မ္းရင္း (၃) က်မ္း (ပါရာဇိကဏ္၊ သီလကၡႏၶ၊ အ႒သာလိနီ) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆန္း၊ အလကၤာ၊ ဉာသ္ေကာက္ အထက္ယမိုက္၊ ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးႏွင့္ တကြ ဋီကာ၊ အႏူ၊ မဓု ဂဏၭိ ေယာဇနာ က်မ္းမ်ားစြာတို႔ကို သုံးရက္တိုင္ က်င္းပေသာ

စာေမးပြဲကိုလည္း ျပဌာန္းခ်က္အရ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရပါသည္။ထို စာခ်တန္းကို ဝင္ေရာက္ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ေသာ အရွင္ျမတ္မ်ားကို ထိုအသင္းမွ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ ေထာက္ပံ့ လႉဒါန္းၾကပါသည္ထိုအသင္းေတြရဲ႕ စာခ်တန္း (အဘိဝံသဘြဲ႕) အတြက္ က်မ္းရင္း (၃) က်မ္း ပါဠိေတာ္ . အ႒ကထာ . ဋီကာတို႔ကို ေက်ပြန္စြာ

ေလ့လာၾကရပါသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်င္းပေသာ အစိုးရ ဓမၼာစရိယ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႕အတြက္ သာရတၳဒီပနီဋီကာဝိမတိဋီကာ / အဘိနဝဋီကာ / မဓုေယာဇနာတို႔ မလိုေသာ္လည္း

အဘိဝံသဘြဲ႕ရဖို႔ရာအတြက္မူ ပါဠိေတာ္ / အ႒ကထာႏွင့္ မလုံေလာက္ . ထိုဋီကာ စသည့္က်မ္းျမတ္ အဆူဆူတို႔ကို ႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ႏိုင္ပါမွ ဘြဲ႕ရရွိဖို႔အတြက္ အေတာ္သင့္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ထိုအသင္း (အဘိဝံသဘြဲ႕) ကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ဘြဲ႕ေတာ္၏ ေနာက္သြယ္၌ ‘အဘိဝံသ’ ဟူေသာ အမည္နာမကိုအစားထိုး၍ ေခၚဆိုၾကရေလသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ထင္းရွားျပရလွ်င္ ဘြဲ႕ေတာ္သည္ အရွင္ဝိစိတၱ ဆိုၾကပါစို႔။

ဘြဲ႕ေတာ္ : – အရွင္ဝိစိတၱ

ပညာအရည္အခ်င္း : – ပရိယတၱိ သာသနဟိတ ဓမၼာစရိယဘြဲံ (သက်သီဟ အဘိဝံသ)

အသုံးစြဲပုံ : – အရွင္ဝိစိတၱာဘိဝံသ

ဟု အစားထိုး၍ အၿမီးတိုကေလး ထပ္ ျဖည့္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအသင္း (အဘိဝံသဘြဲ႕) ရရွိသူမ်ားကို ဥပမာလို ‘အရွင္ဝိစိတၱာဘိဝံသ’ ဟု သိေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သာသနာ့ တာဝန္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ မစိုးရိမ္ (တိုက္သစ္ / တိုက္ေဟာင္း) မ်ား၌ အဘိဝံသဘြဲ႕ (ပရိယတၱိ သာသနဟိတဘြဲ႕) ရရွိမွသာ စာခ် (နာယက) အျဖစ္ ခန႔္အပ္ၿပီး ၊ ေက်ာင္းပိုင္ တစ္ေဆာင္ကိုလည္း ရရွိပါသည္။

ထို ‘ပရိယတၱိ သာသနဟိတ အသင္းႀကီး’ ၌ အသင္းစာေမးပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုၾကမည္ အရွင္သူျမတ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း အဂၤါရပ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွိၾကထားရပါမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သီးျခား စာသင္တန္းအတြက္ အဂၤါရပ္မ်ား

(၁) : – အစိုးရ ပထမျပန္ ႀကီးတန္း ေအာင္ျမင္ထားရမည္။

(၂) : – ပထမျပန္ႀကီးတန္းႏွင့္ တူမွ်ေသာ အရည္အခ်င္းရွိရမည္။

(၃) : – အသက္ (၂၇) ၊ ဝါေတာ္ (၇) ေအာက္ ျဖစ္ရမည္။

စာခ်တန္းအတြက္ အဂၤါရပ္မ်ား

(၁) : – ထိုသက်သီဟအသင္းမွ သီးျခား စာသင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။

(၂) : – အသက္ေတာ္ (၃၂) ၊ ဝါေတာ္ (၁၂) ေအာက္ ျဖစ္ရမည္။

အဘိဝံသဘြဲံ့ဆိုင္ရာ စာေမးပြဲမ်ား

(၁) : – ပရိယတၱိ သာသနဟိတ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ (သက်သီဟဓမၼာစရိယဘြဲ႕) ၊ (မႏၲေလး)

(က) : – သီးျခား စာသင္တန္း (အသက္ (၂၇) ၊ (၇) ဝါေအာက္)

(ခ) : – စာခ်တန္း (အသက္ (၃၅) ၊ (၁၅) ဝါေအာက္)

(၂) : – ပရိယတၱိ ေစတီယဂၤဏ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ (ရန္ကုန္)

(က) : – သီးျခား စာသင္တန္း (အသက္ (၃၀) ၊ (၁၀) ဝါေအာက္

(ခ) : – စာခ်တန္း (အသက္ (၃၅) ၊ (၁၅) ဝါေအာက္)

(၃) : – ပရိယတၱိ သဒၶမၼပါလ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ (ျမင္းၿခံ)

(က) : – သီးျခား စာသင္တန္း (အသက္ (၃၀) ၊ (၁၀) ဝါေအာက္

(ခ) : – စာခ်တန္း (အသက္ (၃၅) ၊ (၁၅) ဝါေအာက္)

(၄) – ပရိယတၱိ ပိဋကာလကၤာရ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ (မုံ႐ြာ)

(က) : – သီးျခား စာသင္တန္း (အသက္ (၃၀) ၊ (၁၀) ဝါေအာက္

(ခ) : – စာခ်တန္း (အသက္ (၃၅) ၊ (၁၅) ဝါေအာက္)

(၅) : – ပရိယတၱိ သုသမာစာရ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ (ေမာ္လၿမိဳင္)

(က) : – သီးျခား စာသင္တန္း (အသက္ ႏွင့္ ဝါ အကန႔္အသတ္ မရွိ)

(ခ) : – စာခ်တန္း (အကန႔္အသတ္ မရွိ)

(၆) : – ပရိယတၱိ သာသနကာရီ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ (ေရနံေခ်ာင္း)

(က) : – သီးျခား စာသင္တန္း (၃၀/၁၀ ေအာက္)

(ခ) : – စာခ်တန္း (အသက္ (၃၅) ၊ (၁၅) ဝါေအာက္)

(၇) – ပရိယတၱိ သာသနႏုဂၢဟ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ (မႏၲေလး)

(က) : – သီးျခား စာသင္တန္း (အကန႔္အသတ္ မရွိ)

(ခ) : – စာခ်တန္း (အကန႔္အသတ္ မရွိ)

(၈) : – ပိဋကတၱယ ပါဠိ ပါရဂူဘြဲ႕ (သထုံ)

(က) : – ပထမဆင့္မွ ပၪၥမဆင့္အထိ ေအာင္ အဘိဝံသဘြဲ႕ကပ္ (အကန႔္အသတ္ မရွိ)

(ခ) : – ဆဌမဆင့္ ႏွင့္ သတၱမဆင့္ (အကန႔္အသတ္ မရွိ)

(၉) : – ပရိယတၱိ သဒၶမၼမာမက ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ (ရန္ကင္းေတာင္-အဘိဝံသ-PSD)

(က) : – အေျခခံ စာသင္တန္း

(ခ) : အဆင့္ျမင့္ စာသင္တန္း

(ဂ) : – စာခ်တန္း

(ထိုအသင္း၌ အသက္ အကန႔္အသတ္ထားျခင္း မရွိပါ … )

စကားခ်ပ္ – ထင္ရွားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကမူ ႏိုင္ငံေတာ္က ဆပ္ကပ္ေသာ ဘြဲ႕ေတာ္ကို အသုံးျပဳေလ့မရွိပဲ သက်သီဟ အဘိဝံသဘြဲ႕ေတာ္ကို အၿမဲလိုလို အသုံးျပဳခဲ့သည္ကို ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားမ်ားမိပါသည္။

အဓိပတိ ဂုဏ္ထူးေဆာင္-မဟာပညာေရးလမ္းၫႊန္ {ေခတၱ-လူ႔ျပည္}

Close