Astrological

30.1.2020 မွ 5.2.2020 အထိိ ၇ရက္သားသမီးမ်ား တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း

30.1..2020 မွ 5.2..2020 အထိိ ၇ရက္သားသမီးမ်ား တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ

ဒီကာလအတြင္းမိိမိကံအညံ့ႀကဳံတတ္ၿပီး ႀကီးမားေသာအခက္အခဲမ်ား ေပးဆပ္ရင္ဆိုိင္ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္။ လုပ္ငန္း တြင္္ ေကာင္းေသာ အဆက္အသြယ္ အေထာက္အပံ့ံ အကူအညီေကာင္းမ်ား ေတြ႕ႀကဳံ ေပၚေပါက္၍ အခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ့ပါး သက္သာမည္။ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆုံးရႈံးမႈမ်ား အတြက္ မိမိတာဝန္ယူ ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေပးရၿပီး စိတ္ေသာကမ်ားရတတ္သည္။ ရာထူးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေႏွာက္ အယွက္ႀကဳံရတတ္သည္။ ယခင္ဆုံးရႈံးထားေသာ ေငြေၾကး၊ ေႂကြးၿမီးမ်ား ျပန္လည္ရ ရွိနိုင္သည္။ မိသားစုအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲကုန္က်မႈ မ်ားျပားေသာကာလျဖစ္သည္။

အလုပ္သစ္ကိစၥမ်ား၊ အိုးအိမ္ေနရာ ထိုင္ခင္း အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ားအညံ့ႀကဳံနိုင္သည္။ က်န္းမာေရးအညံ့ကိစၥမ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ား ေနရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးေသာကမ်ား ယွဥ္တြဲရင္ဆိုင္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ေမာင္ႏွမသားခ်င္း ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမည္။ ခ်စ္သူမ်ား စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ထပ္တူညီ၍ ကာရန္ညီေသာ ေန႕ရက္မ်ား ဖန္တီးခြင့္ရရွိမည္။ ခ်စ္သူမ်ား အခ်စ္အတြက္ အရာရာကို ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္ရေသာကာလ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား မိမိႀကိဳးစားသေလာက္ အရာမထင္ျဖစ္မည္။ နိုင္ငံျခားပညာသင္သြားမည့္သူမ်ားကေတာ့ ကံေကာင္းမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၅/၄ အထူးေဟာ ကံအင္အားနည္းေနတတ္ပါတယ္။ ယၾတာ တနဂၤၤေႏြသားရဟန္းတစ္ပါးကိုအားေဆးလႉလိုက္ပါ။

Advertisements

တနလၤၤာ

ဒီီကာလအတြင္းအခက္အခဲမ်ား ေပးဆပ္ရင္းႏွီးရမည့္ ကာလျဖစ္ၿပီး ကံဇာတာေကာင္းဖို႔ိကေတာ့ နီးကပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ မိမိိဆုံးျဖတ္သုံးသပ္၊ ယူဆမႈမ်ား လြဲေခ်ာ္ေနတတ္ၿပီး တိိက်ျပတ္သားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ေရွာင္ပါ။ လုပ္ငန္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ရာထူးဘုန္းကံ ျမင့္မားတိုးတတ္မႈမ်ား ေတြ႕ႀကဳံေပၚေပါက္လာနိုင္သည္။ အႀကီးအကဲ၊ မိဘဆရာ သမား မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အေထာက္အပံ့ အကူအညီေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္သည္။ စပ္တူစပ္ဖက္ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားမွ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိမည္။

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးသမားမ်ား အခက္အခဲ ရွိေသာ္လည္း အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရရွိႀကီးပြားမည္။ တစ္ခုပဲသတိထားပါ..ဝိသမေလာဘမ်ိဳးနဲ႕အေလာတႀကီး ေငြမရွာမိပါ ေစနဲ႕။ မိမိကိုခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူမ်ားထံကေန လက္ေဆာင္ေကာင္းေတြရရွိလာတတ္ပါတယ္။ လခစားဝန္ထမ္းမ်ားကေတာ့ အလုပ္တာဝန္ေတြပိုလာတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အတိုက္အခံမ်ားျပားၿပီး က်န္းမာေရးအညံ့ေၾကာင့္ အဆင္မေျပ မႈမ်ား ေတြ႕ႀကဳံနိုင္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးကံ လန္းဆန္းေန၍ အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ႕အကူအညီေတြအထူး ရရွိတတ္ပါတယ္။ခ်စ္သူမ်ား မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္း ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အတိုက္အခံႀကဳံမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂/၄/၆ အထူးေဟာ ကံံသင့္ပါတယ္။ ယၾတာ သံပုုရာရည္ဘုရားကပ္လႉၿပီးလိုရာဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါ

Advertisements

ကံံံဇာတာျမင့္မားေသာကာလျဖစ္သည္။ လူမႈေရးပိုိင္းထင္ေပၚေက်ာ္ေဇာ၍ နာမည္ဂုုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားျခင္းလူသိ မ်ားျခင္းအက်ိဳးကိုရရွိတတ္ပါတယ္။ လုုပ္ငန္းသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ့ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးခြင့္ရရွိမည္။ မိမိေဆာင္႐ြက္ေသာလုပ္ငန္းကိစၥ မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအက်ိဳးရွိမႈကံ အထူးေကာင္းမြန္သည္။ မိမိႀကံစည္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အလြယ္ တကူျပည့္၀ေအာင္ျမင္၍ ကံေကာင္းႀကီးပြားမႈမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင္ရရွိမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထား၊ကိုယ္က်ိဳး မၾကည့္ဘဲလုပ္ကိုင္လိုက္တဲ့အလုပ္ေတြက သိသာထင္ရွားစြာနာမည္ေကာင္းရလိမ့္မယ္။စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္းပညာနဲ႕ ႏြယ္တဲ့အလုပ္မ်ားထင္ရွားေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးကေတာ့ ဆီး၊ ေက်ာက္ ကပ္ႏွင့္ ခါးနာေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ပြား လြယ္သည္။အေလးအပင္မတာမ်ိဳးေတြအထူးဆင္ျခင္လိုက္ပါ။ ပညာသင္ယူေနသူမ်ား အတိုက္အခံၾကားမွ ေအာင္ျမင္တိုး တတ္မည္။အိမ္ေထာင္ေရးကံ ေကာင္းမြန္ေသာကာလျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ တိုးတတ္ႀကီး ပြားမႈေၾကာင့္ အဖက္ဖက္မွ ေအးခ်မ္း ေသာ မိသားစုဘဝရရွိမည္။ ပညာသင္ယူေနသူမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ပိုမို၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ပိုင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူမ်ား စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူ ဆႏၵေတြျဖင့္ သိမ္ေမြ႕ေသာ အခ်စ္ရပ္ဝန္းထက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္္း ၃/၅/၀ အထူးေဟာ အလုုပ္ကံေကာင္းေနမည္။ယၾတာ ဗုေဒၶါဂုဏ္ေတာ္ကိုိ အခ်ိန္ရတိုင္းပြားပါ။

ဗုုဒၶဟူး/ရာဟု

ဒီကာလအတြင္းလူမႈေရး အရႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ားၾကား ဒုကၡေရာက္ရတတ္သည္။ မိမိေဆာင္႐ြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အတြက္ ကံၾကမၼာမွ မ်က္ႏွာသာမေပးေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အခက္အခဲတိုက္ပြဲမ်ားအၾကား စိတ္ရွည္သည္းခံ၍ အေျခအေန သစ္မ်ား အတြက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သင့္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကေတာ့လုပ္ငန္းတြင္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားေတြ႕ႀကဳံရနိုင္ပါသည္။ ဝမ္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ က်န္းမာေရးအညံ့ႏွင့္ ဦးေခါင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုက္ခဲမႈမ်ား ေတြ႕ႀကဳံရ တတ္သည္။ ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္မ်ား သတိျပဳပါ။

မိသားစုတြင္ အိမ္၊ ၿခံေျမႏွင့္ ပက္သက္၍ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာအဆင္ေျပမႈေတြ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းတာဝန္ထမ္း႐ြက္သူမ်ား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေႏွာက္ အယွက္မ်ား ေၾကာင့္ ေနရာအေျပာင္းအေ႐ႊ႕မ်ား ေပၚေပါက္ေတြ႕ႀကဳံနိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အလုပ္အတြက္ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားျပားေနမည္။ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား ပညာေရးပိုင္း စိတ္ေလလြင့္မႈ မ်ားျပား ေနတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ မ်ားကေတာ့ အိမ္ေထာင္ဘက္နဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၿပီးအခက္အခဲေတြကိုအတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း လိုက္ပါ။ ခ်စ္သူမ်ား အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡတိုက္ပြဲမ်ားအၾကား နာၾကည္းမုန္းတီးမႈမ်ား ေမြးဖြားလာတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၆/၄အထူးေဟာ ခ်င့္ခ်ိိန္စဥ္းစားၿပီးမွေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္လိုက္ပါ။ယၾတာ အရဟံဂုဏ္ေတာ္ကို တစ္ေန႕၁၀၈ေခါက္ တစ္ပတ္တိိတိပြားမ်ားပါ။

ၾကာသပေတး

ဒီကာလအတြင္းစိတ္ပင္ပန္းမႈမ်ားအၾကား ၿငီးေငြ႕စိတ္ပ်က္လြယ္ေသာအေျခအေနေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္ ရန္ လိုိအပ္ ပါသည္။ မိမိေဆာင္႐ြက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ား၏ အတိုက္အခံျပဳျခင္း ခံရတတ္သည္။ က်န္းမာေရး အညံ့ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ခြဲစိတ္မႈမ်ား ခံယူရတတ္ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ မိမိႀကံစည္၊ ဆုံးျဖတ္၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား လြဲေခ်ာ္မွားယြင္းေနတတ္ၿပီး လုပ္ငန္းပိုင္း ဆုံးရႈံးပ်က္စီးမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ဘာလုပ္လုပ္တတ္သိနားလည္သူေတြဆီက ေနအႀကံဉာဏ္ယူဖို႔လိုပါတယ္။ လူမႈေရး ထိုးႏွက္မႈမ်ားေအာက္ မိမိဂုဏ္သတင္းပိုင္း ထိခိုက္က်ဆင္းတတ္သည္။အျမန္ဆုံး ျပန္ေျဖရွင္းမွပဲအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္တာဝန္ေတြပိုမ်ားလာတာ၊လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ခြင့္ယူထား၍ႏွစ္ဆလုပ္ ရတာမ်ိဳးေတြအထူးႀကဳံရတတ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လူမႈေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း ထိခိုက္မႈေတြမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ လူမႈေရးနဲ႕အလုပ္ကိုမေရာမိပါေစနဲ႕။ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား ပညာေရးတြင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ အားနည္းမႈေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား လြဲေခ်ာ္ေနမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္တြင္းေရးေအးခ်မ္းသာယာမႈေတြ ႀကဳံရတတ္ ပါတယ္။ ခ်စ္သူအတြက္ ပင္ပန္းေပးဆပ္ရမႈမ်ား၊ ႀကိဳးစားမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂/၇/၅အထူးေဟာ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေမတၱာနဲ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါ။ယၾတာ ဒိန္ခ်ဥ္ေအးေအးေလးတစ္ခြက္ဘုရားကပ္ၿပီးလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေသာၾကာ

ဒီကာလအတြင္းကံေကာင္းႀကီးပြားမည့္အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားလက္ဝယ္ေရာက္ရွိ၍မိမိဘုန္းကံအရွိန္အဝါ တိုးတတ္ ျမင့္မားေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္ မိသားစုအတြင္း စီးပြားဥစၥာတိုးတတ္ႀကီးပြားမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ နိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား ရရွိ၍ တိုးတတ္ေအာင္ ျမင္မည္။ ဒီကာလမွာအေမြရသလိုဒါမွမဟုတ္ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြေၾကးအမ်ား အျပား ရရွိတတ္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကီးပြားေအာင္ ျမင္ တိုးတတ္မႈမ်ား အလြယ္တကူတည္ေဆာက္ နိုင္မည္။မိမိလႉခ်င္တဲ့အရာကိုလႉဒါန္းခြင့္ရလာတတ္ပါတယ္။

ကုန္သြယ္စီးပြား မ်ားသိသာထင္ရွားစြာတိုးတတ္မည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေကာင္းဆုံး ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးခြင့္ရွိမည္။ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာေတြ ကိုေကာင္းစြာေျဖရွင္းနိုင္မည္။မိမိလိုခ်င္ေနတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊အသိပညာေတြရွာေဖြစုေဆာင္းနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ပညာသင္ၾကား သူမ်ား ကံဇာတာအထူးျမင့္မားသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ပညာေရး အခြင့္အေရးသစ္မ်ား ေတြ႕ႀကဳံ၍ ေအာင္ပြဲ မ်ား ဆင္ႏႊဲခြင့္မ်ား ရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ေငြေၾကးနဲ႕ပက္သက္ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမယ္ဆိုရင္ဒီကာလမွာ အညံ့မရွိ နိုင္ပါဘူး။ ခ်စ္သူမ်ား အခ်စ္အတြက္ အရာရာတြင္ ကံေကာင္း ေက်နပ္ခြင့္ ရရွိနိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၃/၆ အထူးေဟာ ကံျမင့္မားေနတတ္ပါတယ္။ယၾတာ ခရီးသြားမယ့္ရဟန္းသံဃာေတြကို ခရီးစရိတ္န၀ကမၼလႉဒါန္းလိုက္ပါ။

စေန

ဒီကာလအတြင္းစိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္စရာေတြမ်ားလာတတ္ပါတယ္။ေငြေၾကးကံေကာင္းမဲ့ အခြင့္အေရးအေျခအေန ေတြ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ႕ႀကဳံလာမည္။ ထီကံစမ္းသင့္တဲ့ ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀၊ ၂၊ ၄ ဂဏန္းေတြနဲ႕ ကံစပ္ေနပါ တယ္။ မိမိႀကိဳးပမ္းႀကံဆမႈေတြျပည့္၀ေအာင္ျမင္လာၿပီး ကံေကာင္းတဲ့ အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တိုးတတ္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေတြ႕ႀကဳံရမယ္။ လုပ္ငန္းမွာ အဆင္ေျပတိုးတတ္ေနၿပီး ေငြရလြယ္သလို ေငြေၾကး ေလလြင့္ ေပ်ာက္ရွ၊ ဆုံးရႈံးမႈ ေတြ ႀကဳံေတြ႕ရနိုင္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ခရီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသာကႀကဳံမည္။

ပညာသင္ယူသူမ်ား သင္ယူလြယ္ တတ္ေျမာက္လြယ္တဲ့ကာလပါပဲ။ က်န္းမာေရးအညံ့အဆိုးေတြကင္းရွင္းေနပါလိမ့္မယ္။ေလေကာင္းေလသန႔္ရတဲ့ေနရာေတြမွာ အနားယူနိုင္ရင္ပိုေကာင္းပါတယ္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အခက္အခဲမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္စြာရပ္ တည္နိုင္မည္။ ငယ္သားေတြေၾကာင့္ ေငြေၾကးျပႆနာေျဖရွင္းရတတ္သည္။ အရာရာေအာက္လက္ငယ္သားေတြနဲ႕လႊတ္မထား လိုက္ပါနဲ႕။ ရပ္ေဝးမွ ရရွိမည့္ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရရွိလာနိုင္သလို ရစရာရွိတဲ့ေႂကြးၿမီးေတြလဲရလာတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူမ်ား ပန္းခင္း ေသာလမ္းျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ကာလပါပဲ။ ခ်စ္သူမရွိေသးသူမ်ား ခ်စ္သူသစ္ရလာဖို႔အေၾကာင္းဖန္လာတတ္ပါတယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂/၄/၀ အထူးေဟာ ေပ်ာ္စရာအခ်ိန္ေလးေတြဖန္တီးနိုင္ပါတယ္။ယၾတာ ေကာ္ရည္ေခါက္ဆြဲဘုရားကပ္လႉလိုက္ပါ။

၇ရက္သားသမီးအေပါင္း ေကာင္းေသာလိုိအင္ဆႏၵေတြျပည့္ဝပါေစ

ဆရာၿငိိမ္းေအးလူ(ေဗဒင္သုေတသီ)

0977 5555 695

09 44 5555 695

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close