Dhamma

အေလာင္းေတာ္ ကႆပ ဘုရား သမိုင္းေၾကာင္းအျပည့္အစုံ

ဂါမရြာမွ ပိပၸလိလုလင္ပ်ိဳ အသက္ႏွစ္ဆယ္ျပည့္အရြယ္တြင္ မယ္ဘဒၵါရဲ့မိဘမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဘက္မိဘတိုင္ပင္၍ ထိမ္းျမား ေပးရန္ စီစဥ္သည္။ ပိပၸလိသည္ မယ္ဘဒၵါအား ‘မိဘမ်ားကြယ္လြန္သြားလၽွင္ လူ႔ေဘာင္ကို စြန႔္၍ သကၤန္းစီးၿပီးေတာထြက္မည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါသည္ ။

ဤဘဝတြင္ အရွည္မေနရ၍ သင္ခ်စ္ႏွမမွာ လင္ျပစ္မေလး ျဖစ္မည့္အေရးကို ေတြးသနားၿပီး တျခား သူႏွင့္ အရြယ္တူ စိတ္တူ ႀကံစည္ပါေလာ့’ ဟု ေခ်ာ့၍ လႊတ္လိုက္ရသည္ ။

မယ္ဘဒၵါလည္း အိမ္သူရွင္မ မျဖစ္ရေအာင္ ခယ ေတာင္းပန္အေၾကာင္းျပန္စာ ေပးပို႔ပါလည္း ေရစက္ပါ၍ မျပတ္နိုင္ဘဲ မဂၤလာပြဲျဖစ္ေျမာက္ခဲ့သည္ ။

တဏွာကာမလြန္စြာ စက္ဆုပ္ ညႇီနံပုတ္ဟု အဟုတ္ရြံရွာမုန္းတာေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္အတူ အိပ္စက္ေသာအခါ ပန္းကုံး ျခား၍ ေသြဖီတစ္မ်ိဳး စိတ္ေဖာက္ျပားပါက ပန္းကုံးညႇိုးပါေစဟု ဒိဌာန္ျပဳၿပီး ေနခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ား ကြယ္လြန္သြား ေသာအခါ သံေဝဂပိုရၿပီး ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္မျပဳလုပ္ဘဲ အရာရာစြန႔္၍ ေျခဦးတည့္ရာသြားေတာ့မည္။ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ေနရစ္ ပါေတာ့ဟု မယ္ဘဒၵါအား ေျပာၾကားသည္ ။

Advertisements

မယ္ဘဒၵါလည္း ‘ေမာင့္ႏွမလည္း အရွင့္နည္းတူ သံေဝဂရၿပီး ေမာင္ေတာ္ထြက္သြား ရာကို ႏွမေတာ္မယ္ဘဒၵါလည္း ေနာက္ကမကြာ လိုက္ခဲ့ပါမည္’ဟု ေျပာၾကားသည္ ။

ေက်းကၽြန္မ်ားကလည္း အားထားရာ ကင္းမဲ့ပါၿပီ ဆိုကာ မသြားဖို႔ရန္ ငိုေကၽြးေတာင္းပန္ၾကသည္ ။ ပိပၸလိသည္ ‘အသင္တို႔ ငါတို႔ထံတြင္ ဆပ္ရန္ အေကၽြး အေသးအဖြဲ တပဲတေရြးမၽွ ျပန္မေပးနဲ႔ေတာ့၊ ကၽြန္ဘဝမွ အကုန္လြတ္ၾကေတာ့’ဟု တရားသေဘာ အနည္းငယ္ေဟာၾကားခဲ့သည္။

သင္ႏွမ မယ္ဘဒၵါ သင္သည္ ဇမၺဴတခြင္ဝယ္ လူတြင္မက နတ္တမၽွ လွပေန၍ လူအမ်ားအျမင္ဝယ္ မသင့္ေတာ္၊ ရဟန္း ဘဝေရာက္တာေတာင္ မခြဲခ်င္ဘူးဟု ေျပာၾကလိမ့္မည္ ။ ငါ၏ေနာက္က ေကာက္ေကာက္မကြာ မလိုက္ပါနဲ႔
ႀကိဳက္ရာလမ္း ျမန္းပါ ေတာ့ဟု ေျပာေလသည္ ။

မယ္ဘဒၵါကလည္း ေယာက္်ားလက္်ာ မိန္းမမွာလၽွင္ သြားလက္ဝဲ ျပဳစျမဲမို႔ အရွင္သာလၽွင္ လက္်ာလမ္းမွ ႂကြျမန္းပါေတာ့ ႏွမေတာ္လည္း လက္ဝဲလမ္းမွ သြားပါေတာ့မည္ဟု ေလၽွာက္ထားေလသည္။

ခြဲခြာရေတာ့မွာမို႔ လက္်ာရစ္ သုံးႀကိမ္ ပတ္ခါ ေနာက္ဆုံးကန္ေတာ့ေလသည္။ ပိပၸလိလုလင္ႏွင့္ မယ္ဘဒၵါတို႔ လမ္းခြဲၿပီး မဟာပထဝီေျမႀကီး အိုးထိန္းစက္ကဲ့သို႔ သြက္သြက္ခါမၽွ တုန္လႈပ္သြားေလ သည္ ။

Advertisements

သုံးလူထြဋ္ထား ျမတ္ဘုရားသည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွ ဒိဗၺစကၡဳ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ရႈၾကည့္ရာ ပိပၸလိလုလင္သည္ ငါထံ ရည္မွန္းလာေၾကာင္းသိ၍ ဘုရားရွင္ ကို္ယ္ေတာ္တိုင္ ႂကြ၍ အဖူးေမၽွာ္ကန္ေတာ့ခံၿပီး

ဘုရားရွင္၏ ဒုကုဋသကၤန္းကို ေပးသနားၿပီး ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ဘုရားရွင္ ဧဟိဘိကၡဴေခၚေတာ္မူ၍ ရဟႏၲာအျဖစ္ကို (၇)ရက္ေျမာက္ ေသာေန႔၌ရ၍ ဓူတင္ ေထရ္ကို ေဆာင္ေတာ္မူေလသသည္ ။

ပဒုမုတၱရဘုရားသခင္၏ နိယတ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ရၿပီးေနာက္ ဘုရားသာသနာအကုန္တြင္ ဗာရာဏသီျပည္မွာ မင္းညီ သုံးပါးျဖစ္၍ လူတို႔ေဘာင္တြင္ မေပ်ာ္ေမြ႕ဘဲ ရေသ့ျပဳခါ စ်ာန္တရားကို ဟိမဝႏၲာေတာ၌ ေဒသစာရီလွည့္လည္က်င့္ေတာ္မူသည္ ။

ေဂါတမအေလာင္း အရိေမတၱယ်အေလာင္း ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ သလႅာဝတီ ခ်င္းတြင္းျမစ္အေနာက္ဘက္ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရဝ သုနႏၵရ ေတာင္သုံးလုံး၌ သစၥာအဓိဌာန္ထားခဲ့သည္ ။

ေနာင္ေတာ္ႀကီးဘုရားျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္ကလညး္ ရဟႏၲာအျဖစ္ကို ရၿပီးလၽွင္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး ပရိနိဗၺာန္စံေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္ကသၿဂိဳဟ္မွသာလၽွင္ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကၽြမ္းပါေစ။

အကၽြန္ုပ္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳခဲ့ေသာ္ ေနာင္ေတာ္ငယ္ သၿဂိဳဟ္မွသာလၽွင္ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကၽြမ္းပါေစဟု အဓိဌာန္ထားခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္ေတာ္ႀကီးေဂါတမႏွင့္ ထားခဲ့ေသာ ကတိျပည့္စုံၿပီ။ ေနာင္ေတာ္ငယ္ ေမတၱယ်ႏွင့္ထားခဲ့ေသာ ကတိသည္ မျပည့္စုံေသးေပ။

ဤကဲ့သို႔ သစၥာအဓိဌာန္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ငါ၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ယခုလက္ငင္း ေတေဇာဓာတ္ မေလာင္ကၽြမ္းနိုင္ေသး ေမတၱယ်ဘုရား ေရႊလက္ဝါး ေတာ္၌ တင္မွသာလၽွင္ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကၽြမ္းလိမ့္မည္

ငါ၏အေလာင္းကို ရွိခိုးပူေဇာ္ လႉဒါန္းရန္လာၾကေသာ လူနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔ နိဗၺာန္မဂ္ဖိုလ္ ရေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ဇမၺဴဒီပ တမၼဒီပတိုင္း ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း

သလႅာဝတီ ခ်င္းတြင္းျမစ္အေနာက္ဘက္ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရ ေတာင္သုံးလုံး ေအာက္တြင္ ပရိနိဗၺာန္စံယူမွသာလၽွင္ ေနာင္ေတာ္ငယ္ႏွင့္ ထားခဲ့ေသာ ကတိသစၥာညီေတာ့မည္ဟု ဝစီဝါစာ သစၥာအဓိဌာန္ ျပဳေတာ္မူ၏။

အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ႀကီး၏ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳေတာ္မူသည္ကို သိၾကားမင္းသိေတာ္မူ၍ လူ႔ျပည္သို႔ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းေတာ္မူခဲ့ၿပီးမွ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရ ေတာင္သုံးလုံးကိုညႊတ္၍ ေက်ာက္လွိုဏ္ဂူကို ဖန္ဆင္း၏။

ေတာင္သုံးလုံးအတြင္း၌ ပတၱျမားလွိုဏ္ဂူသည္ အလ်ားအေတာင္(၅၀) အနံအေတာင္(၅၀)စတုရန္း ညီမၽွစြာ ရွိ၏။

တံခါး(၄)တန္ကိုလည္း တံခါးတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုကို အေတာင္(၅၀)စီကြာျခား၏။ ၎လွိုဏ္ဂူအတြင္း၌ ျမ၊ ဖလ္၊ ေရႊ၊ ေငြစသည္တို႔ျဖင့္ မြမ္းမံျခယ္လယ္အပ္ေသာ မဟာဂႏၶ ကုဋိတိုက္ေတာ္ကိုလည္း ဖန္ဆင္းထား၏။
၎တိုက္၏ အလယ္၌ အလ်ား(၁၆)ေတာင္၊ အနံ(၈)ေတာင္၊ အေစာက္(၄)ေတာင္ ရွိ ေသာ ျမသလြန္ေတာ္ကို ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူ၏။

မဟာဂႏၶကုဋိတိုက္ ေလးမ်က္ႏွာ၌ တစ္ဖက္ကို ေက်ာက္တံခါး ေငြတံခါး ေရႊတံခါး (၃)တန္စီထား ရွိ၏။ တံခါးေပါက္ အျမင့္မွာ (၁၆)ေတာင္၊ အနံ(၈)ေတာင္စီရွိ၏။ အေရွ႕တံခါး(၃)တန္မွာ ဂႏၶဗၺနတ္မင္း သုံးေထာင္ ေစာင့္၏။

ေတာင္တံခါး(၃)တန္မွာ ဂုမၻာန္နတ္မင္း သုံးေထာင္ေစာင့္၏။ အေနာက္တံခါး (၃)တန္မွာ ဂဠဳန္မင္း သုံးေထာင္ေစာင့္၏။ ေျမာက္တံခါး(၃)တန္မွာ ရကၡဘီလူးမင္း သုံးေထာင္ေစာင့္၏။ ေအာက္မ်က္ႏွာ၌ ဘုမၼစိုးနတ္မင္း၊ မဟာပိႏၷဲအသူရာနတ္မင္း သုံးေထာင္ေစာင့္၏။

မဟာဂႏၶ ကုဋိတိုက္ အတြင္း၌ သမာေဒဝ နတ္မင္း ေလးေထာင္ေစာင့္၏။ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္သည္ မလႅာမင္းတို႔၏ အင္ၾကင္းပန္းဥယ်ာဥ္၌ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္ စံယူၿပီးေနာက္ သဂၤါယနာတင္၍ အဇာတသတ္မင္းႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ရွစ္ျပည္ေထာင္ေသာ မင္းမ်ား၏

ဌာပနာေစတီေတာ္၌ ပင့္ေဆာင္ယူ၍ စု႐ုံးၿပီး အဇာတသတ္မင္းလက္သို႔အပ္၍ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာျပဳၿပီးေသာ သတၱဝါလူအမ်ားတို႔အား တရားေရေအး အၿမိဳက္ေဆး ကို တိုက္ေကၽြးေတာ္မူသည္ ။

အရွင္မဟာ ကႆပမေထရ္ႀကီးသည္ သက္ေတာ္(၁၂၀)၊ ဝါေတာ္သိကၡာ(၅၀)ျပည့္ေတာ္မူေသာေန႔၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳအံ့ေသာေနရာ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္အေနာက္ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရ ေတာင္သုံးလုံး ရွိရာသို႔ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ထြက္လာခဲ့ရာ ကသဲျပည္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အထက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို ေရာက္ရွိသည္။

အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ႀကီး ႂကြလာသည္ကို ယာထြန္ေနေသာ ေတာင္သူႀကီးဦးေကာင္းစင္ျမင္ေတြ႕ၿပီး ပင့္၍ ဆြမ္းကပ္လႉခဲ့ပါသည္။

ဤနယ္ေၿမ တစ္ေလၽွာက္တြင္ ေတာင္သူႀကီးဦးေကာင္းစင္နတ္႐ုပ္ကို ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ ပထိုးလုံးေခ်ာင္းတြင္ ေခတၱနားၿပီး ေရခ်ိဳး၍ သကၤန္း မ်ားကို ေလၽွာ္လွန္းေသာေနရာတြင္ သကၤန္းခ်ဳပ္ရိုးရာ အနားပါတ္ေနရာ အစုံအလင္ထင္ရွားစြာပင္ အေၾကာင္းထင္လၽွက္ရွိပါသည္ ။

ေခ်ာင္းအတိုင္း ဆန္တက္ၿပီး ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရေတာင္သို႔ ေရာက္ၿပီးလၽွင္ ေတာင္ေပၚသို႔တက္၍ မတ္တပ္ရပ္ေတာ္မူၿပီးလၽွင္ လူနတ္အေပါင္းတို႔၏အက်ိဳးငွာ အဓိဌာန္ျပဳေတာ္မူသည္မွာ

‘သာသနာေတာ္၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္ေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ မိဘဆရာသမားတို႔အား ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္း၊ ရတနာသုံးပါး သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္တို႔ကို ပူေဇာ္ပသ ျခင္းျပဳကာ ယုံၾကည္စြာ သုံးစြဲပါက (၉၆)ပါးေသာေရာဂါတို႔ ေပ်ာက္ပါေစသတည္း။’

ဤကဲ့သို႔ သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား သနားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ေမတၱာေတာ္ေရတြင္းကိုလည္း အဓိဌာန္ျပဳ၍ ထားေတာ္မူခဲ့ေလ၏။ ထိုေရတြင္းမွတဖန္ ေတာင္ဘက္သို႔ ေလၽွာက္သြားၿပီးလၽွင္ ဣစၧာသယေတာင္ေျခရင္း၌ ဆြမ္းဘုန္းေပးၿပီး သပိတ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေသာေခ်ာင္းကို သပိတ္ေဆးေခ်ာင္း ဟုေခၚသည္။

အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ႀကီးသည္ နတ္မင္းအေပါင္းတို႔ ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေသာ ျမသလြန္ေညာင္ေစာင္းထက္တြင္ မဟာေဗာဓိပင္ႏွင့္ ရတနာခုႏွစ္ပါး ေရႊပလႅင္ျမတ္၌ ဘုရားဓာတ္ေတာ္ျမတ္ကို ရွိခိုးပူေဇာ္ၿပီးမွ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳေတာ္မူေလသည္။

ဤေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရ၊ ဣစၧာသယေငြေတာင္၌ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔သည္ မိမိ၏အသက္ကို မငဲ့ညႇာ (၃)ႏွစ္(၃)ဝါတိတိ သူမ်ားအသက္က မစားမေသာက္ဘဲ ပါႏုေပတံေရွာင္ၾကဥ္၍

သမထဝိပႆနာကမၼဌာန္း၊ အသုဘကမၼဌာန္းကို စီးျဖန္းအား ထုတ္က်င့္ႀကံ၍ ေအာင္ျမင္လၽွင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီယဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ ငါ၏အေလာင္းေတာ္စစ္ႀကီးကို ကိုယ္တိုင္ဝင္၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ လႉဒါန္းဆုေတာင္းနိုင္ၾကပါေစသတည္း။

သာသနာ(၂၃၅)ႏွစ္သို႔ ေရာက္လၽွင္ ေသာဏဥတၱရ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္သည္ သထုံၿမိဳ႕ကစ၍ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းလုံး၌ သာသနာေတာ္ျပန႔္ပါေစသတည္း။

ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၂၃၃)ႏွစ္ သာသနာေတာ္(၂၄၁၅)ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္လၽွင္ ရတနာပုံေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာေလာက မာရဇိန္ေစတီေတာ္ဒါယကာ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္တြင္ သံဃာေတာ္ေပါင္း (၂၄၀၀)ကို ေရြးခ်ယ္စိစစ္
ႏႈတ္တိုက္အာဂုံ ေဆာင္လၽွက္ တေပါင္းတည္း ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ၾကၿပီးလၽွင္ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ ပဥၥမသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူနိုင္ပါေစသတည္း။

ဘုရားသာသနာ(၂၅၀၀) ေကာဇာသကၠရာဇ္(၁၃၁၈)ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္လၽွင္ သာသနာျပဳ မင္းေကာင္းႏွင့္ သိၾကားနတ္မင္း တို႔ လူ႔ျပည္ဆင္းၿပီးလၽွင္ သာသနာဆူးေညႇာင့္ခလုတ္စသည္တို႔ကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းၿပီးလၽွင္ (၂၅၀၀)ေသာ သံဃာေတာ္ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ ဆဌမသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူနိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း … ။

ငါပရိနိဗၺာန္စံယူၿပီးေနာက္ အဇာတသတ္မင္းႀကီးႏွင့္ ငါးရာေသာရဟႏၲာတို႔သည္ ငါ၏ အေလာင္းေတာ္စစ္ကို ဖူးၿပီးမွ ငါ၏ အေလာင္းကိုယ္စား ဒုတိယစႏၵကူးသရက္ခန္းကို ကိုယ္စားေတာ္တဆူ၊ ဉာဏ္ေတာ္(၁၂)ေတာင္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏

႐ုပ္ပြားေတာ္ မတ္ရပ္ေတာ္ ဉာဏ္ေတာ္(၁၈)ေတာင္အျမင့္ကို သြန္းထုၿပီးမွ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ ပတၱျမားေတာင္ေျခရင္း၌ လူနတ္အေပါင္းအား ငါ၏ကိုယ္စားေတာ္စစ္ကို ဥဒိႆရည္စူး၍ ရွိိခိုးပူေဇာ္ၾကရန္ သြန္းထုကိုးကြယ္ရစ္ၾကပါစကုန္သတည္း။

ငါ၏အေလာင္းေတာ္ႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ဓာတ္ေတာ္၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္တို႔ကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အေလးအျမတ္ျပဳ၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ လႉဒါန္းဆုေတာင္း သစၥာဓိဌာန္ျပဳ၍ အကုသိုလ္တရားတို႔ကိုပယ္၍ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားကို

က်င့္ႀကံအားထုတ္ျခင္း ပါရမီဆယ္ပါး အျပားသုံးဆယ္ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ အသက္ကို မသတ္ပုတ္မညႇင္းမဆဲ မစားမေသာက္ဘဲ ေမတၱာပို႔လၽွက္ ရွိခိုး ပူေဇာ္ လႉဒါန္းဆုေတာင္းလာေသာ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါအေပါင္းတို႔သည္

အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သုံးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါး၊ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ ဥမၸဌေဝါ၊ ႏွစ္ဆယ့္ငါးပါးေသာ ေဘး၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ကံၾကမၼာ၊ ကိုးဆယ့္ေျခာက္ျဖာေသာ အနာေရာဂါတို႔မွ ကင္းကြာၿပီးလၽွင္ ပိန္းၾကာဖက္ေပၚတြင္ ေရမတင္သကဲ့သို႔

ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ၾကကုန္လၽွက္ ေမတၱယ်ဘုရား သခင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ ငါ၏ခႏၶာ႐ုပ္ကလပ္ႀကီးကို ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကၽြမ္းေသာ ပြဲေတာ္ႀကီး၌ ကိုယ္တိုင္ ဖူးေတြ႕ၾက ရသည္ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔ဆုပန္္ၾကကုန္ေသာ ဆုျမတ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကသည္ျဖစ္၍ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ ရဟႏၲာျဖစ္ၾက ကုန္လၽွက္ နိဗၺာန္ေရႊျပည္ျမတ္ကို ေရာက္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ငါ၏ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ေပၚ၌ ပန္းဆြဲကဲ့သို႔ ဆြဲထားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ (၃)မ်ိဳး(၃)စားေသာ သရီယဓာတ္ေတာ္တို႔ကို သာသနာေတာ္တဝက္ၾကေသာအခါ သိၾကား၊ နတ္မင္းတို႔ႏွင့္ ဗုဒၶအေလာင္း ရဟန္းေတာ္ျမတ္တို႔သည္

ဤဓာတ္ေတာ္ျမတ္ကို သစၥာအဓိဌာန္ျပဳ၍ ပင့္ယူေတာ္မူၿပီးမွ သုနႏၵရ ေငြေတာင္ေပၚ၌ ဣစၧာသယ ဝိ႑ာဆုေတာင္းျပည့္ျမတ္စြာဘုရား ေစတီေတာ္ႀကီးကို တည္ထားကိုးကြယ္ ေတာ္မူနိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ဤကဲ့သို႔ ဝစီဝါစာ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳေတာ္မူၿပီးလၽွင္ မဟာေဗာဓိပင္ႏွင့္ ရတနာ(၇)ပါးျဖင့္ၿပီးေသာ ေရႊပလႅင္ကို ဦးေခါင္း ျပဳေတာ္မူၿပီး စ်ာန္ဝင္စားေတာ္မူၿပီးလၽွင္ သိၾကားနတ္မင္းတို႔ ဖန္ဆင္းထားအပ္ေသာ ျမသလြန္ေရႊေညာင္ေစာင္းေပၚ၌ ပရိနိဗၺာန္ စံယူေတာ္မူေလသည္။
အံ့ၾသဖြယ္အခ်က္မ်ား

၁။ အရွင္မဟာကႆပ ပရိနိဗၺာန္စံျမန္းေသာ လွိုဏ္ဂူႀကီးသည္ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရေတာင္သုံးလုံးကို ညႊတ္ေပါင္းကူးၿပီး ဆက္သြယ္၍ေနျခင္း။ ၂။ ၎လွိုဏ္ဂူတြင္ ေက်ာက္ခက္ ေက်ာက္ပန္းတို႔သည္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုဆရာတို႔

ေရးထု၍ ဆြဲထားဘိသကဲ့သို႔ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ေပၚ၍ေနျခင္း။ ၃။ ေဝဘူလေတာင္ထိပ္တြင္ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါအေပါင္းကို (၉၆)ပါးေသာ ေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ ေသာက္ခ်ိဳး၍ မကုန္နိုင္ အျမဲတေစထြက္၍

ေနေသာ ေရတြင္း၊ ၎ေရတြင္းကို မိန္းမမ်ားေရခ်ိဳးခဲ့လၽွင္ မ်က္ျမင္ဒိဌ ေရခန္း၍သြားျခင္း

၄။ အရွင္မဟာကႆပစံျမန္းေတာ္္မူေသာ လွိုဏ္ဂူေတာ္အတြင္း လူမဝင္နိုင္ေသာ္လည္း အရွင္မဟာကႆပကို ရည္စူး၍ အထက္ဥမင္မွ ေရႊစစ္၊ ေငြစစ္တို႔ကို အဓိဌာန္ျပဳ၍ ခြက္ႏွင့္ထည့္ၿပီး လႉဒါန္းေမၽွာလိုက္ေသာ္

ေအာက္ဥမင္ဝကို ေရာက္လၽွင္ ေရႊ၊ ေငြမ်ား မပါေသာ ခြက္သာလၽွင္ေမ်ာလာျခင္း။ ၅။ အရွင္မဟာကႆပစံျမန္းေတာ္မူေသာ လွိုဏ္ဂူေနရာတည့္တည့္သို႔ ေတာရိုင္းသတၱဝါမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္၍ မသြားျခင္း။

၆။ အရွင္မဟာကႆပကို စိတ္ကရည္စူး၍ ဘုရားဖူးသြားလာေသာ နတ္လူအေပါင္းတို႔သည္ ေတာေတာင္ၿမိဳင္ ေခ်ာက္တို႔ကို အတန္တန္ေက်ာ္ျဖတ္၍ သြားေသာ္ျငားလည္း ေတာသား၊ ရန္သူ၊ ဓါးျပ၊ ခိုးသားဟူေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ိဳး ႏွင့္ မေတြ႕ရျခင္း။

၇။ အရွင္မဟာကႆပကို ဖူးေတြ႕ရန္ သြားေသာအခါ မေကာင္းေသာ အက်င့္အႀကံရွိေသာသူမ်ားကို နတ္မ်ားက ထင္ရွားစြာ ျပသျခင္း။ ၈။ အရွင္မဟာကႆပႀကီး၏ သကၤန္းလွန္းေသာေနရာ၌ ယခုတိုင္ သကၤန္းခ်ဳပ္ရိုး အနားပါတ္မက်န္

ေကာင္းမြန္စြာ ထင္လ်က္ရွိျခင္း။ ၉။ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ စံျမန္းေတာ္မူေသာ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ၊ သုနႏၵရ ေတာင္တို႔၌ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ လာ၍ တရားကိုအားထုတ္ခဲ့ပါလၽွင္ နတ္မ်ားက သီလ၊ သမာဓိကို စမ္းၿပီးလၽွင္

အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ျပည့္စုံလၽွင္ အေလာင္းေတာ္စစ္ကို ဝင္၍ ဖူးနိုင္္ရန္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

Vimala Nani

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close